CBBiH: Devizne rezerve krajem januara 15,95 milijardi KM

0
180
Devizne rezerve u aprilu u odnosu na prethodni mjesec povećane za 122,1 milion KM

Devizne rezerve Centralne banke BiH (CBBiH) na kraju januara 2023. godine iznosile su 15,95 milijardi KM. U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje deviznih rezervi od 118,5 miliona KM (0,7%), dok su na godišnjem nivou devizne rezerve Centralne banke BiH manje za 495,1 milion KM (3,0%).
U strukturi deviznih rezervi, došlo je do smanjenja investicija u vrijednosne papire za 192,5 miliona KM (2,7%) i strane valute u trezoru CBBiH za 41,9 miliona KM (7,3%) u odnosu na prethodni mjesec, dok su istovremeno depoziti kod nerezidentnih banaka povećani za 92,1 milion KM (1,1%), navodi CBBiH u izvještaju o monetarnim kretanjima u januaru 2023. godine.