CBBiH danas će entitetima i Brčko distriktu prebaciti 648 miliona KM od MMF-a

0
417
CBBiH: Korekcija stope naknade na sredstva iznad obavezne rezerve

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas je zaprimila Odluku Vijeća ministara BiH o rasporedu sredstava Instrumenata za brzo finansiranje (RFI) od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od 330 miliona eura.
Kako saznajemo, danas će CBBiH ta sredstva u iznosu od oko 648 miliona KM uplatiti na podračune Ministarstva finansija Federacije BiH, Ministarstva finansija Republike Srpske i Brčko distrikta.
Sredstva će biti raspoređena po osnovu Odluke, odnosno Instrukcije o alokaciji sredstava Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, i to: 61,5% za Federaciju BiH sa svojih 10 kantona, 37,5% za Republiku Srpsku i 1% za Brčko distrikt, saopćeno je iz CBBiH.
Otplatu duga vrše entiteti i Brčko distrikt u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulisano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.
Trenutna kamatna stopa je na bazi 1,05 posto uz grejs period od 39 mjeseci. Kredit se vraća u osam kvartalnih anuiteta.