CBBiH izmijenila odluke o obaveznoj rezervi i naknadi na iznos rezerve

Od 1. januara se na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u KM obračunava i isplaćuje naknada po stopi od 25 baznih poena, na sredstva u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom - po stopi od 10 baznih poena, dok se na sredstva iznad obavezne rezerve naknada ne obračunava

0
703
Godišnja stopa rasta realnog BDP-a za treći kvartal korigovana je naviše za 0,6 procentnih poena na 1,5%

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) izmijenila je Odluku o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve, s ciljem usklađivanja sa politikom Evropske centralne banke (ECB) i ublažavanja uticaja rasta referentne kamatne stope ECB-a na poslovanje banaka u BiH.
Odluka stupa na snagu 1.1.2023. godine, saopćeno je iz CBBiH.
Ovom odlukom se na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti, KM – obračunava i isplaćuje naknada po stopi od 25 baznih poena, na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom – obračunava i isplaćuje naknada po stopi od 10 baznih poena. Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava.
Prilikom donošenja odluka o obaveznoj rezervi CBBiH razmotreni su svi relevantni faktori, uključujući odluke ECB-a o referentnim stopama, te kretanja ključnih makroekonomskih i pokazatelja finansijskog sektora, vodeći prvenstveno računa o stabilnosti valutnog odbora, navode iz CBBiH.
Očekuje se da će primjena Odluke i njeni pozitivni efekti uticati poticajno na komercijalne banke u BiH prilikom utvrđivanja visine kamatnih stopa na kredite i cijena usluga prema privredi i građanima, a što bi u konačnici ublažilo potrebu značajnijih korekcija cijena njihovih usluga naviše.
Centralna banka BiH će, navedeno je, nastaviti pratiti i usklađivati politike naknada CBBiH zavisno od kretanja na međunarodnim finansijskim tržištima i njihovog uticaja na finansijski sektor Bosne i Hercegovine.