CBBiH negira navode iz RS da kontrolira banke u unutrašnjem platnom prometu

0
811
Članstvo u IORWG doprinijeće jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine posluje u skladu s ustavnim i zakonskim ovlaštenjima, te niti jedna njena aktivnost nije usmjerena na preuzimanje nadležnosti drugih institucija ili organa, navodi se u saopćenju CBBiH povodom izjava koje problematizuju nadležnosti ove bankarske institucije vezano za pitanje platnih sistema.
Konkretan povod za ovu reakciju je današnja izjava ministrice finansija Republike Srpske Zore Vidović da CBBiH želi da vrši kontrolu platnog prometa u bh. entitetima. Naime, ministrica Vidović izjavila je će finansijskim institucijama u RS poslati dopis da isključivo moraju poštovati zakone RS-a jer je kontrola platnog prometa u nadležnosti entiteta, a ne Centralne banke BiH koja, kako je navela, pokušava da prisvoji te nadležnosti.
U saopćenju Centralne banke BiH se pojašnjava da je CBBiH 5. januara 2001. uspostavila platformu za poravnanje međubankarskih platnih transakcija za žiro kliring (ŽK) i bruto poravnanja u realnom vremenu (BPRV), u skladu sa Zakonom o CBBiH.
“Kroz platne sisteme vrše se poravnanja isključivo međubankarskih platnih naloga, a zakonskim rješenjima koja su u nadležnosti entiteta definisan je platni promet koji se odvija isključivo u komercijalnim bankama”, navode iz CBBiH te dodaje da u skladu sa Zakonom CBBiH održava platforme za platne sisteme i propisuje način njihovog korištenja putem operativnih pravila za ŽK i BPRV. S tim u vezi, Upravno vijeće CBBiH je donijelo odluku, čija je svrha potpuno prilagođavanje platforme platnih sistema standardima Evropske unije, tj. prilagođavanje ŽK sistema u BiH ŽK sistemu u EU (SEPA – Single Euro Payment Area).
Iz CBBiH dalje navode da se operativnim pravilima propisuju načini komunikacije, oprema, formati u kojima se poruke dostavljaju u sistem. CBBiH isključivo nadgleda postupke komercijalnih banaka u ovim sistemima u skladu s propisanim pravilima, a kako bi sistem mogao funkcionisati.
“Centralna banka BiH nije radila i ne radi kontrolu i nadzor nad komercijalnim bankama u unutrašnjem platnom prometu niti je to namjera za ubuduće, saopćeno je iz CBBiH.