CBBiH: Neto dobit u prvom kvatalu porasla na 13,15 miliona KM

0
1169
Članstvo u IORWG doprinijeće jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je prema nerevidiranim podacima u prvom tromjesečju (januar-mart) 2019. godine ostvarila neto dobit u iznosu od blizu 13,15 miliona KM što je za 10,29 miliona KM više nego u istom periodu 2018. kada je dobit iznosila oko 2,86 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, neto dobit CBBiH u prvom ovogodišnjem kvartalu veća je za 4,72 miliona KM u odnosu na cijelu 2018. godinu, kada je dobit iznosila oko 8,43 miliona KM (cjelokupni iznos dobiti raspoređen je u generalne rezerve kao pozicije kapitala CBBiH).
Operativni prihodi u prvom ovogodišnjem kvartalu iznosili su oko 10,04 miliona KM i za 2,7 posto su manji u odnosu na 10,32 miliona KM iz prvog tromjesečja lani. Istovremeno, smanjeni su i operativni troškovi za tri posto, na 6,59 miliona sa 6,79 miliona KM iz marta prošle godine.
Centralna banka BiH je u prvom kvartalu ove godine ostvarila neto prihode od kamata u iznosu od 5,91 milion KM, što je za 0,7 posto manje u odnosu na 5,95 miliona KM iz marta prošle godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija neznatno porasli i iznosili su oko 3,89 miliona KM.
Na poslovanje CBBiH proteklih godina konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovu negativnih kamatnih stopa na depozite kod inostranih banaka u eurozoni i negativnih prinosa na državne obaveznice zemalja iz našeg investicionog spektra. No, i pored toga, CBBiH i dalje uspijeva ostvariti pozitivan finansijski rezultat, iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita nego održavanje monetarne stabilnosti.
Prema nerevidiranim podacima, kapital Centralne banke BiH na kraju prvog kvartala 2019. iznosio je oko 812,07 miliona KM i za 15,3 posto je viši u odnosu na 704,41 milion KM iz marta lani, dok je za 12,8 posto viši u odnosu na kraj 2018. godine* kada je kapital iznosio oko 719,85 miliona KM.
____________
*Izvještaj o promjenama u kapitalu za period koji završava 31.03.2018. odražava primjenu MSFI 9 (novi računovodstveni standard u pogledu finansijskih instrumenata) od 1.1.2018.