CBBiH nije odustala od parcele u svom vlasništvu, na potezu je Općina Centar

Centralna banka BiH otvorena je za razgovore sa sarajevskom Općinom Centar ali na temelju sigurnih i institucionalno usvojenih odluka

0
376
Ovako je trebalo da izgleda novi objekat CBBiH na lokalitetu Hastahana u Sarajevu

Predstavnici Općine Centar Sarajevo i Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas su razgovarali o mogućnostima zamjene građevinskih parcela s ciljem izgradnje poslovnog objekta Glavne jedinice Sarajevo CBBiH.
Sastanku su prisustvovali i premijer Vlade Kantona Sarajevo Edin Forto, predsjedavajući Općinskog vijeća Sejad Đozo, Jasmin Ademović predsjednik Kluba stranke Narod i pravda u Općinskom vijeću, kao i predstavnici općinske administracije.
Iako CBBiH već trpi štetu zbog neopravdanog odugovlačenja postupka i šutnje općinske administracije, i pored činjenice da je zakoniti vlasnik građevinske parcele u Kranjčevićevoj ulici, iskazala je dobru volju da razgovara na ovu temu i sasluša obrazloženje ponuda Općine Centar.

Potencijalne zamjenske lokacije

Prethodno je Općina Centar na zahtjev CBBiH, svojim dopisom od 15.10.2021. godine, dostavila informaciju o potencijalnim lokacijama (građevinskim parcelama) koje planira ponuditi CBBiH, a to su:
1. Lokacija u neposrednoj blizini šoping centra SCC,
2. Lokacija neposredno uz Unitic nebodere (parking prostor),
3. Lokacija u naselju Ciglane – Merhemića trg (parking prostor),
4. Ranije ponuđena lokacija u Velešićima.
Iz CBBiH ističu da se ovdje radi samo o preliminarnim razgovorima i da nikakva odluka po pitanju zamjene još uvijek nije donesena, s obzirom da o tome odlučuju nadležna tijela Centralne banke BiH.
Takođe, još uvijek nema nikakvih garancija Općine da će osigurati ispunjenje navedenih uslova.
Prilikom razmatranja mogućih lokacija, CBBiH će uzeti u obzir potencijalne troškove i mogućnost implementacije postojećeg projekta na novoj lokaciji, s obzirom da su za CBBiH izmjena projekta, provođenje novog konkursa za odabir idejnog rješenja, kao i bilo kakvi dodatni finansijski troškovi, u potpunosti neprihvatljivi.

Čeka se postupanje Općine Centar

Na sastanku je CBBiH zahtijevala od Općine Centar da u što skorijem roku, ne dužem od 60 dana, osigura sljedeće:
– Pisana saglasnost svih nadležnih institucija, potencijalnih interesnih skupina i stručne javnosti, da je potencijalna parcela prihvatljiva za izgradnju poslovnog objekta CBBiH (asocijacija arhitekata, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, lokalna zajednica, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Općinsko vijeće Općine Centar, eventualno Grad Sarajevo i ostali subjekti);
– Garancija Općinske administracije i Općine Centar da svu prostorno plansku dokumentaciju, mogu prilagoditi i obezbijediti u roku od 60 dana, s obzirom na štetu zbog gubitka vremena koju CBBiH već trpi.
Na ovakav način CBBiH zahtijeva od Općine Centar postupanje koje će pružiti sigurno uvjeravanje, da se usljed potencijalne zamjene lokacija, neće suočiti s novim ‘problemima’, zahtjevima drugih interesnih skupina, negativnim mišljenjima stručne javnosti i dugim rokovima potrebnim za realizaciju posla.
CBBiH je spremna da razmotri samo one ponude koje se ne temelje na hipotetičkim rješenjima nego na pravno utemeljenim odlukama donesenim od strane nadležnih institucija i tijela, prvenstveno Općinskog vijeća.
U međuvremenu, CBBiH će i dalje koristiti sve raspoložive pravne mehanizme za zaštitu svojih interesa i zakonito stečenog prava vlasništva nad parcelom koja je kupljena u isključivu svrhu izgradnje poslovnog objekta, što je i ugovorom jasno definisano, saopćeno je iz Centralne banke BiH.