CBBiH povećala naknadu na obaveznu rezervu koje plaća bankama

Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava

0
308
Centralna banka BiH: Primjena odluke o povećanju naknada na obaveznu rezervu počinje 1.7.2023.

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) donijela je Odluku o povećanju naknada na obaveznu rezervu koje plaća komercijalnim bankama, s ciljem usklađivanja sa politikom Evropske centralne banke (ECB) i ublažavanja uticaja rasta referentne kamatne stope ECB-a na poslovanje banaka u BiH.
Ovom odlukom se na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti KM, isplaćuje komercijalnim bankama naknada po stopi od 50 baznih poena (0,50%), na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom – isplaćuje naknada po stopi od 30 baznih poena (0,30%). Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava.
Prilikom donošenja odluka o obaveznoj rezervi CBBiH razmotreni su svi relevantni faktori, uključujući odluke ECB-a, te kretanja ključnih makroekonomskih i pokazatelja finansijskog sektora, vodeći prvenstveno računa o stabilnosti valutnog odbora.
Primjena ove odluke počinje 1.7.2023. godine, saopćeno je iz Centralne banke BiH.