CBBiH: Prosječan godišnji promet po jednoj kartici lani iznosio 4.743 KM

Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizovane karticama u zemlji i inostranstvu, iznosila je preko 9,5 milijardi KM i veća je za oko 720 miliona KM u odnosu na 2016. godinu

0
1259
Vrijednost kartičnih transakcija bilježi kontinuirano rast iz godine u godinu

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na kraju 2017. godine usluge kartičnog poslovanja pružale su 24 komercijalne banke u BiH. Riječ je o globalnim brendovima: MasterCard, Visa, American Express i Diners, dok samo dvije banke nude jedinu domaću karticu – Bamcard.
Prošle godine, ukupan broj aktivnih kartica bio je 2.005.213, za razliku od 2016. godine kada je bilo 2.042.280 kartica kod građana BiH. To je smanjenje od 37.067 kartica u odnosu na 2016. godinu, ali se nije reflektovalo na iznos. Najzastupljenije su debitne kartice.
Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizovane karticama u zemlji i inostranstvu, iznosila je 9.511.334.218 KM, što je povećanje za 719.953.149 KM u odnosu na 2016. godinu kada je vrijednost realizovanih transakcija bila 8.791.381.069 KM.
Od ukupne vrijednosti transakcija realizovanih upotrebom kartica u zemlji i inostranstvu, u 2017. godini, putem ATM aparata podignuto je (u BiH i inostranstvu) gotovine u iznosu od 6.754.333.637 ili 71% vrijednosti, a na POS aparatima je realizovano 2.757.000.581 KM ili 29% vrijednosti. U protekloj godini postotak realizovane gotovine na ATM i POS uređajima je iznosio 81%, a vrijednost roba i usluga je iznosila samo 19% od ukupnog prometa putem kartica.
Ukupan broj transakcija u 2017. godini bio 78.902.847, a prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 121 KM i veća je u odnosu na 2016. godinu za 9 KM. Prosječan godišnji promet po jednoj kartici prošle godine iznosio je 4.743 KM, što je povećanje u odnosu na 2016. u visini od 439 KM.
U protekloj godini, na ATM i POS uređajima banaka u inostranstvu, građani BiH su, preko kartica izdatih u našoj zemlji, realizovali iznos od 529.460.973 KM, što je za 35.795.102 KM više u odnosu na godinu ranije. Od tog iznosa, na ATM i POS uređajima je podignuto gotovog novca 149.116.978 KM, a robe i usluga na POS uređajima je realizovano u visini od 380.343.995 KM.
Inostrani građani su karticama svojih banaka iz inostranstva, na ATM i POS uređajima banaka u BiH, u 2017. godini realizovali 1.740.228.080 KM, od čega je preko ATM i POS uređaja dignuto gotovine u iznosu od 1.212.928.661 KM, dok je robe i usluga preko POS uređaja realizovano u visini od 527.299.419 KM.
CBBiH navodi da banke intenzivno rade na uvođenju u ponudu sve većeg broja ATM i POS uređaja. U protekloj godini bilo je ukupno 1.539 instaliranih ATM uređaja i 27.458 POS uređaja, od toga 26.673 u trgovinama i 785 na šalterima banaka.
Sve banke u BiH nude internetsko bankarstvo ili neku vrstu elektronskog bankarstva. Podaci pokazuju izražen trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge. Ovom vrstom usluge u 2017. godini obuhvaćeno je ukupno 490.859 subjekata, dok je godinu ranije bilo 383.761 subjekat koji su koristili ovu uslugu. Od ukupnog broja korisnika internetskog ili neke vrste elektronskog bankarstva, 64.961 je bilo pravnih subjekata, a 425.898 fizičkih osoba.