CBBiH od 4. novembra pušta u opticaj dodatne količine novčanica štampanih u 2019.

0
1550
Za isplatu socijalnih naknada osigurano oko 954 hiljade KM

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) će 4.11.2019. godine pustiti u opticaj novčanice konvertibilne marke u apoenima od 10, 20, 50 i 100 KM, dodatno štampane u 2019. godini.
Novčanice navedenih apoena, izdanje 2019. godina, štampane su u skladu s redovnim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno novčanica odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u BiH. Novo izdanje novčanica zamijeniće u opticaju novčanice prethodnih izdanja, koje će zbog dotrajalosti tokom prethodnih godina biti povučene iz opticaja.
Osnovna obilježja novčanica štampanih u 2019. godini ostaju ista kao i na novčanicama prethodnih izdanja, s tom razlikom što je na novom izdanju naznačena brojčana oznaka ‘2019’ kao godina štampanja apoena i faksimil potpisa guvernera CBBiH ‘Senad Softić’ je pored ostalih apoena i na novčanici apoena 20 KM koja se prvi put izrađuje nakon 2012. godine.
Takođe, naziv lokacije fragmenta stećka na naličju novčanice apoena 10 KM, verzija Federacija BiH, usklađen je s Odlukom o izmjeni Odluke o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100 KM (Službeni glasnik BiH, 49/18).
Novčanice prethodnih izdanja svih apoena, čiji je kvalitet zadovoljavajući u skladu sa standardima CBBiH, i dalje će ostati u opticaju kao zakonsko sredstvo plaćanja.
Štampanje novih količina novčanica konvertibilne marke nema inflacijski efekat, jer nijedna KM neće biti puštena u opticaj bez poštivanja principa Valutnog odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu, saopćeno je iz CBBiH.
Novčanice će u opticaj biti puštene sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i filijala CBBiH.