CBBiH redovno snabdijeva banke, gotovog novca ima dovoljno u opticaju

CBBiH će smanjiti stopu obavezne rezerve ako se višak rezervi banaka pokaže nedovoljnim za finansiranje javnih programa

0
634
Članstvo u IORWG doprinijeće jačanju kapaciteta upravljanja operativnim rizikom u Centralnoj banci BiH

Centralna banka BiH je – shodno ovlastima koje ima u skladu sa Zakonom o CBBiH i Ustavom Bosne i Hercegovine – fokusirana na svoju ključnu ulogu, a to je očuvanje monetarne stabilnosti, čime doprinosi finansijskoj stabilnosti u turbulentnim okolnostima izazvanim pandemijom.
“Od izuzetne važnosti je adekvatno upravljanje deviznim rezervama CBBiH, s akcentom na sigurnosti ulaganja, zbog očuvanja aranžmana valutnog odbora. U tom smislu, domaća valuta (KM) je stabilna i uživa potpuno povjerenje, i na taj način CBBiH najbolje doprinosi stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema, makroekonomskoj stabilnosti i očuvanju pretpostavki za ekonomski oporavak“, saopćeno je iz CBBiH.
Dodaju da bi učestali javni pozivi za korištenje deviznih rezervi radi direktnog finansiranja budžeta i privrede u BiH mogli dovesti do mnogo veće i trajnije krize.
“Napuštanje ili narušavanje valutnog odbora imalo bi katastrofalne posljedice po finansijsku i ekonomsku stabilnost i perspektive razvoja BiH. Pala bi vrijednost domaće valute, došlo bi do dodatnog osiromašenja ljudi, raširio bi se osjećaj nesigurnosti“, navode iz CBBiH.
U saopćenju se dalje navodi da institucije BiH u okviru svojih mandata nastoje osigurati povoljne finansijske aranžmane u okviru kojih bi se mobilizovala domaća i međunarodna bankarska sredstva kojih na tržištu ima u velikim iznosima.
Višak rezervi na računu kod CBBiH koji je na raspolaganju bankama krajem marta iznosi 2,45 milijardi KM. Radi se o novcu koji pripada bankama i u krajnjem, njihovim deponentima.
“Svi zajedno dužni smo čuvati vrijednost i likvidnost sredstava koje su naši građani i privreda povjerili bankarskom sistemu. Najviše što CBBiH u takvim uvjetima može učiniti u okviru svog mandata je razmotriti smanjenje stope obavezne rezerve ako se višak rezervi banaka pokaže nedovoljnim za finansiranje javnih programa. Ako se pojavi takva situacija, budite sigurni da ćemo to i učiniti“, kažu iz CBBiH.
U saopćenju se navodi da CBBiH redovno snabdijeva komercijalne banke gotovim novcem, u skladu sa zahtjevima. Gotovog novca ima dovoljno u opticaju, a depoziti su stabilni.
“U ovim vanrednim okolnostima, prioriteti su nam i osigurati potpuno neometano funkcionisanje međubankarskih poravnanja u platnom sistemu. CBBiH u skladu sa Zakonom pruža usluge bankarskog i fiskalnog agenta, te u skladu s tim, po nalogu svojih deponenata i zaključenim ugovorima, obavlja i poslove inostranog i domaćeg platnog prometa. CBBiH je uvijek sve zaprimljene naloge deponenata realizovala u predviđenom roku.
“CBBiH svoju aktivu nastavlja ulagati samo u najkvalitetnije vrijednosne papire zemalja članica Evropske monetarne unije i depozite najkvalitetnijih banaka. Razlog tome jest što su ta sredstva garancija sistema valutnog odbora. Stoga svako kada god poželi može svoje KM zamijeniti za eure i mi mu to garantujemo. Da bi to mogla garantovati, CBBiH mora biti sigurna da će moći povući svoja sredstva (ulaganja) u potpunosti (solventnost) i na vrijeme (likvidnost) kada joj zatrebaju, odnosno kada građani to žele. To je temelj na kojem počiva valutni odbor ali i stabilnost cijelog finansijskog sistema u BiH već preko dvije dekade. Ukoliko bi se ulaganja centralne banke vršila u vrijednosne papire niže kvalitete, ne samo da je to protivno propisima, već bi to značajno smanjilo vjerodostojnost cijelog sistema.
Centralna banka BiH će izvršiti svoj mandat i neće odstupiti od principa očuvanja dovoljnih deviznih rezervi koje garantuju monetarnu stabilnost u Bosni i Hercegovini“, saopćeno je iz CBBiH.