CBBiH: Sudska presuda Sinanoviću potvrđuje da je ugrozio transport 40 miliona KM

0
383
Centralna banka BiH: Na godišnjem nivou devizne rezerve povećane za 224 miliona KM (1,4%)

U vezi sa disciplinskim postupcima koje je Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) vodila protiv bivšeg službenika Sanjina Sinanovića, a kako bi se spriječilo selektivno i netačno plasiranje informacija od strane ovog lica, iz CBBiH navode da je potvrđeno da je Sinanović počinio težu povredu službene dužnosti ugrozivši transport novčane pošiljke.
U saopćenju se navodi da je Sanjin Sinanović, za vrijeme rada u CBBiH, napravio jednu od najtežih povreda službene dužnosti, koja se ogleda u tome da nije bio prisutan na svom radnom mjestu u momentu kada je trebao izvršiti primopredaju transporta vrijednosti cca 40 miliona KM za koju je bio ovlašten i obavezan poduzeti, a dokumentaciju u vezi sa cijelim postupkom prijema transporta potpisao je naknadno, na benzinskoj pumpi u Sarajevu, dakle izvan objekta Centralne banke, bez da je vrijednosnu pošiljku uopšte vidio!
“Tokom disciplinskog postupka službenik je bio suspendovan, a po provedenom disciplinskom postupku, izrečena mu je disciplinska sankcija degradiranja na niže radno mjesto, imajući u vidu veliki rizik od nastavka rada na radnom mjestu ovako visokog rizika. Kao što je vidljivo iz izreke i dijelova presude, potvrđena je i teža povreda službene dužnosti i zakonitost izrečene suspenzije, kao i osnov i razlozi za vođenje disciplinskog postupka. Ovim su opovrgnuti svi navodi Sinanovića o ‘montiranim disciplinskim postupcima’.
Imajući u vidu da je Sinanović znao da je planiran prijem pošiljke i da je bio upoznat sa svojim obavezama, ovakvim ponašanjem je načinio tešku povredu službene dužnosti. Zaključeno je da je disciplinska komisija odluku o odgovornosti Sinanovića donijela nakon pravilnog postupka i na osnovu činjenica koje proizilaze iz izvedenih dokaza! Konačno, Sinanoviću je izrečena sankcija u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH“, saopćeno je iz CBBiH.
Osim što je teža povreda službene dužnosti presudom potvrđena, drugostepeni sud je zaključio da je došlo do formalnog propusta prilikom odlučivanja po žalbama dvije suprotstavljene stranke u postupku, koje su tretirane i riješene zasebnim rješenjima. Međutim, navedeno ni na koji način ne umanjuje i ne isključuje odgovornost službenika za počinjenu težu povredu službene dužnosti.
Tužbenim zahtjevom Sinanović nije osporio rješenje o prestanku radnog odnosa, koje je predmet odvojenog sudskog postupka, koji je trenutno u toku pred Sudom BiH.
Podsjećamo, Sinanović je ranije izgubio spor vezano za provođenje procedure javnog oglasa za prijem u radni odnos, koju je prijavio kao navodnu korupciju, i nikada nije dobio zvaničan status ‘zviždača’ od strane Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, saopćeno je iz CBBiH.