CBBiH: U 2021. realizovano kartičnih transakcija vrijednih blizu 12 milijardi KM

Prosječni godišnji promet po jednoj kartici u 2021. godini iznosio je 5.378 KM i veći je za 75 KM u odnosu na godinu ranije

0
530
Kartično poslovanje u BiH u 2021: Povećanje broja aktivnih kartica, vrijednosti i broja transakcija

U 2021. godini došlo je do povećanja broja aktivnih kartica te povećanja vrijednosti i broja transakcija realizovanih karticama u odnosu na 2020. godinu, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).
Prema izvještaju ‘Kartičarstvo u BiH u 2021. godini’ koji je objavila CBBiH, ukupan broj aktivnih kartica u prošloj godini iznosio je 2.218.929 i veći je za 48.373 kartice u odnosu na 2020. godinu. Kartice su svojim klijentima izdavale 22 banke u BiH. Najzastupljenije su debitne kartice, a potom kreditne i kartice s odgođenim plaćanjem.
U 2021. godini nastavljen je trend porasta vrijednosti i broja kartičnih transakcija iz prethodnih godina. Tako je prošle godine realizovano kartičnih transakcija u vrijednosti od 11.957.151.297 KM, od čega je većina (73%) obavljena na ATM aparatima, 25% transakcija je obavljeno putem POS uređaja, a 2% putem Interneta. Tokom 2021. godine došlo je i do povećanja broja transakcija u odnosu na 2019. godinu te je ukupan broj transakcija iznosio 115.381.820. Evidentno je da pandemija Covid-19 nije promijenila potrošačke navike kada je u pitanju upotreba kartica, te je i dalje dominantna upotreba kartica za povlačenje gotovine.
Prosječna vrijednost pojedinačne kartične transakcije u 2021. godini je bila 104 KM i veća je u odnosu na 2020. godinu za 2 KM. Prosječni godišnji promet po jednoj kartici u 2021. godini iznosio je 5.378 KM i veći je za 75 KM u odnosu na godinu ranije.
Podaci pokazuju da je karticama bh. banaka u inostranstvu te inostranim karticama u BiH, na ATM i POS uređajima, ukupno realizovana vrijednost transakcija u 2021. godini veća u odnosu na 2020. godinu. Iako realizacija inostranih kartica u BiH nije dostigla pretpandemijski nivo, signifikantno je povećanje u 2021. godini u poređenju sa 2020. godinom i ono iznosi 28,1%, a što korelira sa smanjenjem restrikcija putovanja u BiH u toku 2021. godine.
Banke su i dalje nastavile sa razvojem infrastrukture za kartične transakcije, te je u 2021. godini bilo instaliranih ukupno 1.628 ATM uređaja i 30.657 POS uređaja.
Kompletan izvještaj ‘Kartičarstvo u BiH u 2021. godini’ dostupan je na web stranici CBBiH https://cbbh.ba/Content/Read/1058