CBBiH: Usklađivanje s novim međunarodnim standardima u statistici monetarnog i finansijskog sektora

0
930
Poboljšan kvalitet i međunarodna uporedivost podataka CBBiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je napravila metodološke izmjene vezano za statistiku monetarnog i finansijskog sektora, a u vezi s klasifikacijom finansijskih instrumenata s deviznom klauzulom.
Na ovaj način je obavljeno važno usklađivanje s međunarodnim standardima, te tako poboljšan kvalitet i međunarodna uporedivost podataka CBBiH.
Novi Priručnik i Vodič za kompilaciju monetarne i finansijske statistike Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) iz 2016. godine, kao i Evropski statistički standardi (ESA 2010), propisuju da se instrumenti s valutnom klauzulom trebaju klasifikovati kao instrumenti u stranoj valuti. U skladu s tim je, počevši od januarskih podataka 2019., napravljena reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenta (kredita, vrijednosnih papira, depozita) originalno iskazanih u KM, a koji imaju valutnu klauzulu, s pozicija domaće valute u pozicije strane valute.
Ukupni iznosi kredita i depozita nisu se promijenili, ali je došlo do izmjene u valutnoj strukturi, pa su depoziti u stranoj valuti uvećani za oko 1,9 milijardi KM (uz istovremeno smanjenje u kategoriji depozita u domaćoj valuti). Na strain kredita su efekti ovih izmjena još naglašeniji, jer su krediti s valutnom klauzulom u iznosu od preko 10,5 milijardi KM, od januara klasifikovani kao krediti u stranoj valuti.
MMF je organizovao Misiju tehničke pomoći za monetarnu i finansijsku statistiku za BiH u period 8.-19. oktobra 2018. godine, kada su analizirane i pripremljene ove metodološke izmjene, a komercijalne banke su u kratkom roku uspjele da naprave izmjene u izvještavanju prema CBBiH.