CBBiH: Vrijednost kartičnih transakcija u 2018. premašila 10,28 milijardi KM

0
942
Banke intenzivno rade na uvođenju u ponudu sve većeg broja ATM i POS uređaja

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) u 2018. godini ukupan broj aktivnih kartica bio je 2.153.346, za razliku od 2017. kada je bilo 2.005.213 kartica kod građana BiH. To je povećanje od 148.133 kartice u odnosu na 2017. godinu, a najzastupljenije su debitne kartice.
Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizovane karticama u zemlji i inostranstvu, iznosila je 10.286.958.664 KM, što je povećanje za 775.624.446 KM u odnosu na 2017. godinu kada je vrijednost realizovanih transakcija bila 9.511.334.218 KM.
Od ukupne vrijednosti transakcija realizovanih upotrebom kartica u zemlji i inostranstvu, u 2018. godini, putem ATM aparata podignuto je, što u zemlji što u inostranstvu, gotovine u iznosu od 7.164.868.325 ili 70% vrijednosti, a na POS aparatima je realizovano 3.122.090.339 KM ili 30% vrijednosti. U protekloj godini postotak realizovane gotovine na ATM i POS uređajima je iznosio 80%, a vrijednost roba i usluga je iznosila samo 20% od ukupnog prometa putem kartica.
Ukupan broj transakcija u 2018. godini bio 86.134.742, a prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 119 KM i manja je u odnosu na 2017. godinu za 2 KM. Prosječan godišnji promet po jednoj kartici prošle godine iznosio je 4.777 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. u visini od 34 KM.
U 2018. godini, na ATM i POS uređajima banaka u inostranstvu, građani BiH su, preko kartica izdatih u našoj zemlji, realizovali iznos od 622.749.852 KM, što je za 93.288.879 KM više u odnosu na godinu ranije. Od tog iznosa, na ATM i POS uređajima je podignuto gotovog novca 148.722.157 KM, a robe i usluga na POS uređajima je realizovano u visini od 474.027.695 KM.
Inostrani građani su karticama svojih banaka iz inostranstva, na ATM i POS uređajima banaka u BiH, u 2018. godini realizovali 2.040.647.065 KM, od čega je preko ATM i POS uređaja dignuto gotovine u iznosu od 1.390.398.792 KM, dok je robe i usluga preko POS uređaja realizovano u visini od 650.248.273 KM.
Banke intenzivno rade na uvođenju u ponudu sve većeg broja ATM i POS uređaja. U protekloj godini bilo je ukupno 1.582 instaliranih ATM uređaja i 28.239 POS uređaja, od toga 27.481 u trgovinama i 758 na šalterima banaka.
U BiH 22 banke nude elektronsko bankarstvo (mobilno ili internet bankarstvo). Podaci pokazuju izražen trend povećanja broja fizičkih lica, te smanjenje broja pravnih subjekata koje koriste ove usluge.
Ovom vrstom usluge u 2018. godini obuhvaćen je ukupno 667.551 subjekat (u 2017. godini 490.859). Od ukupnog broja korisnika elektronskog bankarstva, 58.670 je bilo pravnih subjekata (u 2017. godini 64.961), a 608.881 fizičkih lica (u 2017. godini 425.898).
Prema podacima CBBiH na kraju 2018. godine usluge kartičnog poslovanja pružale su 24 komercijalne banke u BiH. Riječ je o globalnim brendovima: MasterCard, Visa, American Express i Diners, dok samo tri banke nude jedinu domaću karticu – Bamcard.