CBBiH: Vrijednost transakcija bankarskim karticama lani iznosila 14,1 milijardi KM, rast od 17,95%

Prosječni promet po jednoj kartici u 2022. iznosio 6.045 KM i veći je za 656 KM u odnosu na 2021. godinu

0
355
Vrijednost kartičnih transakcija bilježi kontinuirano rast iz godine u godinu

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je redovan godišnji izvještaj o kartičnom poslovanju u BiH, u 2022. godini.
U izvještaju se navodi da je na kraju 2022. godine ukupan broj aktivnih kartica iznosio 2.333.131 i veći je za 114.202 u odnosu na 2021. godinu. Kartice je svojim klijentima izdavala 21 banka u Bosni i Hercegovini.
U 2022. godini ukupna vrijednost transakcija, realizovanih karticama u zemlji i inostranstvu, iznosila je 14.103.186.627 KM, te je zabilježila rast od 17,95% u odnosu na godinu ranije.

Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Vrijednost kartičnih transakcija bilježi kontinuirano rast iz godine u godinu. Ukupan broj kartičnih transakcija je bio 143.812.765 i uočava se trend rasta. Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 98 KM i manja je za 6 KM u odnosu na 2021. godinu, dok je prosječni godišnji promet po jednoj kartici iznosio 6.045 KM i veći je za 656 KM u odnosu na 2021. godinu.
Shodno podacima, evidentan je rast prometa karticama na internetu. Procenat realizovanog prometa karticama na internetu u zemlji je iznosio 29%, a u inostranstvu 71%.

Zabilježen je i rast kartičnih transakcija na ATM, POS i internetu. Od ukupne vrijednosti kartičnih transakcija na ATM aparatima je realizovano 70%, putem POS uređaja 27%, dok je putem interneta realizovano 3%.
Realizovana vrijednost karticama izdatih od strane bh. banaka u inostranstvu veća je za 33% u odnosu na godinu ranije, od čega se veći udio odnosi na kupovinu robe i usluga na POS uređajima (81,56%), a svega 18,44% na podizanje gotovine na ATM i POS uređajima.
U odnosuna 2021. godinu, povećana je i realizovana vrijednost inostranih kartica u bh. bankama i trgovinama za 46,64%. U strukturi transakcija, podizanje gotovine na ATM i POS uređajima učestvuje sa 62,68%, dok je udio kupovine robe i usluga na POS uređajima 37,32%.
Najveći iskazani promet u protekloj godini zabilježila je Maestro debitna kartica s prometom od 9.604.107.758 KM. Slijedi je Visa debitna s prometom od 3.828.458.079 KM.
U izvještaju CBBiH se navodi da je nastavljen razvoj kartične infrastrukture, te je na kraju 2022. godine bilo instalisanih 1.653 ATM uređaja i 32.633 POS uređaja. Od ukupnog broja instalisanih POS uređaja, 32.047 je instalisano u trgovinama i 586 na šalterima banaka.