CBCG u 2020. ostvarila neto dobit od 5,18 miliona eura

Pandemija Covid-19 reaktuelizovala problem nekvalitetnih kredita, čije je učešće, sa 4,72% iz 2019. godine poraslo na 5,47% na kraju 2020. godine

0
444
Dobit Centralne banke Crne Gore za godinu manja 1,7 miliona eura

Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) danas je usvojio Finansijski izvještaj CBCG za 2020. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora. Shodno tom izvještaju, CBCG je u 2020. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 5,18 miliona eura.
“Ovo je najveća neto dobit u posljednih 10 godina, a ostvarena je uz nepromijenjenu cjenovnu politiku za usluge i servise koje Banka pruža”, naveli su iz CBCG.
Odlučeno je da se dio dobiti za 2020. rasporedi kao prihod budžeta Crne Gore, a dio usmjeri u povećanje osnovnog kapitala Centralne banke CG čime se dodatno ojačava kapitalna pozicija CBCG.
Savjet je usvojio i Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema Crne Gore za 2020. godinu. Ocijenjeno je da su banke stabilan segment ekonomskog sistema, što se ogleda u stabilnosti depozita, relativno visokoj likvidnosti i dobroj kapitalizovanosti. Profitabilnost na nivou sistema je smanjena za 54%, na kraju 2020. u odnosu na kraj 2019. godine, saopćeno je iz CBCG, prenosi portal bankar.me.
Navedeno je i da je pandemija koronavirusa reaktuelizovala problem nekvalitetnih kredita, čije je učešće, sa 4,72% na kraju 2019. godine poraslo na 5,47% na kraju 2020. godine, uz izglede za dalji rast.
Što se tiče kretanja inflacije, modelska prognoza CBCG za kraj 2021. godine projektuje inflaciju u rasponu od 1,1% do 2,6%, sa centralnom tendencijom od 1,8%.