CEFTA: Dodatnim protokolom 6 firmama olakšava trgovinu uslugama u regionu

0
508
Tematska radionica održana u Sarajevu

Uslužni sektor i CEFTA: Šta predviđa Dodatni protokol 6 o trgovini uslugama – naziv je radionice koja je jučer održana u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH, CEFTA Sekretarijata i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.
Kako su istakli iz CEFTA-e, radionica je dio njihovih napora da privredi u regionu približe mogućnosti koje ovaj protokol pruža.
Dodatni protokol 6 je najnoviji dio CEFTA Sporazuma kojim je princip slobodne trgovine iz industrije i trgovine robom proširen na uslužni sektor. Ovaj sveobuhvatni okvir za trgovinu uslugama u regionu posebno se fokusira na ograničenja pristupa tržištima i ograničenja koja se povezuju sa diskriminacijom stranih preduzeća u odnosu na domaća.
“Dodatni protokol 6 je usvojen 2019. godine, a ove godine je stupio na snagu, nakon što su ga ratifikovale četiri CEFTA Strane, od kojih je jedna i BiH. Podrazumijeva niz obaveza koje su strane unutar CEFTA-e preuzele da olakšaju preduzećima iz regiona pružanje usluga na svojim tržištima. Na taj način preduzeća mogu proširivati svoja tržišta, izvoziti više u region, a da taj proces bude lakši i jednostavniji”, objasnio je Zdravko Ilić, stručnjak za trgovinu uslugama CEFTA Sekretarijata.
Učesnici na radionici, koja je održana u hibridnom formatu, imali su priliku detaljnije se upoznati s ovim dokumentom, saznati šta on predviđa, šta su već preuzete obaveze na koje firme mogu već danas računati kada posluju u regionu.
Sabrina Teskeredžić, direktorica Sektora za transport i komunikacije u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, poručila je da organizacijom ovakvih radionica domaćim privrednicima žele otkriti na koje benefite mogu računati u svom poslovanju. Zada Muminović, šefica Odjela za trgovinske odnose sa evropskim integracijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, poručila je da je BiH posvećena regionalnoj saradnji i podsjetila na činjenicu da Evropska komisija pomno prati sve ove procese i procjenjuje posvećenost naše zemlje.
Marija Ašković Matić iz Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, kao tijela čije aktivnosti se provode i na tržištu BiH i koje ima važnu ulogu u oblasti uključivanja firmi iz regiona u zajedničke procese, istakla je da je KIF od početka ove godine više od 2.500 predstavnika privrede uključio u svoje besplatne treninge, radionice, B2B susrete i druge aktivnosti konkretne podrške te da pripremaju niz platformi i alata koje će firme iz regiona moći da koriste kako bi im olakšali poslovanje s drugim firmama iz regiona.