CEFTA je značajno doprinijela ekonomskom rastu regiona

0
87
Forum ministara ekonomije Berlinskog procesa jača posvećenost Zajedničkom regionalnom tržištu

Ministri ekonomije Berlinskog procesa, predstavnici Evropske unije i drugi partneri pozvali su na brzu implementaciju aktivnosti Zajedničkog regionalnog tržišta u ekonomijama Zapadnog Balkana, koje će donijeti konkretne i direktne pogodnosti za kompanije i ljude u regionu. Ovo je posebno relevantno u svjetlu nedavno objavljenog Novog plana rasta Evropske komisije za region, koji se odnosi na postepenu integraciju u jedinstveno tržište EU.
Sastanak pod nazivom ‘Zajedničko regionalno tržište – odskočna daska prema jedinstvenom tržištu EU’, čiji je domaćin bilo Ministarstvo finansija i privrede Albanije, okupio je ključne zainteresovane strane kako bi razgovarale o različitim temama, uključujući širenje trgovine, ekonomsku konvergenciju i integraciju platnog sistema.
Događaj je održan u sklopu priprema za Samit Berlinskog procesa i bio je prilika da se ministri i međunarodni partneri osvrnu na dostignuća, prioritete i glavne izazove u implementaciji Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište i unapređenju regionalne integracije kroz Berlinski proces, kao važan instrument za ubrzanje ekonomske konvergencije regiona sa Evropskom unijom.
Ističući ključnu ulogu trgovine u jačanju ekonomija, Danijela Gačević, vd direktora CEFTA Sekretarijata, istakla je da je CEFTA značajno doprinijela ekonomskom rastu. U 2022. godini obim robne razmjene dostigao je 8,8 milijardi, što predstavlja impresivno povećanje od 112% u odnosu na 2014. Prema Balkan barometru, 61% kompanija u 2022. prijavilo je koristi od CEFTA-e, što je značajan porast u odnosu na 37% u 2015. godini. Brojke pokazuju da region ima još neiskorištenog potencijala. Kako bi se iskoristile ove mogućnosti, CEFTA je posvećena rješavanju necarinskih barijera, pojednostavljenju dokumentacije za robu i usluge i unapređenju digitalizacije trgovine u skladu sa politikama i standardima EU.
Ministri su razmotrili napredak ostvaren u okviru CEFTA-e, gdje je dogovoreno sedam odluka Zajedničkog odbora, dok se trenutno pregovara o još sedam, zajedno sa jednim Dodatnim protokolom. Pozvali su na brzo usvajanje i primjenu ovih odluka kako bi donijele konkretne koristi za kompanije i građane na Zapadnom Balkanu.
Ministri su također pozvali na jačanje napora u primjeni Ekonomskog i investicionog plana i drugih inicijativa, kao što su CEFTA-TCT Zeleni koridori.
Dok se Albanija priprema da bude domaćin sljedećeg Samita Berlinskog procesa 16. oktobra 2023. godine, CEFTA Sekretarijat ostaje posvećen podršci svim inicijativama usmjerenim na jačanje ekonomskih veza među svojim stranama i olakšavanje njihovog puta prema integraciji u EU.