CEFTA nastavlja širiti Zelene koridore sa Evropskom unijom

0
477
Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata

Tradicionalni događaj CEFTA Week ove godine će biti održan u Briselu, a centralna konferencija pod nazivom ‘CEFTA: Odskočna daska ka jedinstvenom tržištu EU’ planirana je za 9. decemabr. Na marginama konferencije carinske uprave Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore potpisat će Memorandume o razumijevanju, čime će biti prošireni CEFTA-TRT Zeleni koridori sa Evropskom unijom.
Širenje inicijative prema državama članicama EU počelo je u julu ove godine uspostavljanjem elektronske razmjene podataka između Sjeverne Makedonije i Grčke, a nastavljeno je u septembru uspostavljanjem Plavih traka između Albanije, Crne Gore i Italije. Inicijativa omogućava ubrzanje carinskih procedura i drugih formalnosti na prelazima i olakšava izvoz iz zemalja CEFTA-e, jer SEED+ sistem povezuje carinske uprave članica CEFTA-e i Evropske unije.
Direktor CEFTA Sekretarijata Emir Đikić podsjetio je na ključne prednosti SEED rješenja – fleksibilnost i prilagodljivost potrebama carinskih uprava koje ga koriste u cilju smanjenja formalnosti prilikom transporta robe.
“Pored skraćivanja čekanja na prelazima, efikasnog olakšavanja transporta i trgovine i smanjenja vremena čekanja, preduzeća sada dobijaju nove mogućnosti da sa EU tržištem bolje iskoriste integrisane lance nabavke. Sve su to velike i trajne koristi za ljude na Zapadnom Balkanu, kao i trgovinske tokove iz CEFTA regiona ka EU”, rekao je Đikić.
“Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja očekuje da uskoro postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, odlučna je u namjeri da u okviru carinske službe preduzme sve mjere za olakšavanje putnog saobraćaja na Zelenim koridorima i ubrzanju carinskih postupaka. Ovo će s jedne strane ubrzati promet roba i biti značajna pomoć svim obvezncima koji posluju u skladu sa zakonskim propisima. S druge strane, uz adekvatnu analizu rizika, carinska služba BiH nastavlja sve aktivnosti vezane za borbu protiv carinskih prevara”,izjavila je Zagorka Gojković, šefica Odjeljenja za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja u Sektoru carina Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Uz ove važne sporazume, CEFTA Sekretarijat i Agencija za akcize, carine i monopole Italije potpisali su sporazum o partnerstvu, koji precizira odredbe o saradnji u implementaciji SEED+ aktivnosti sa CEFTA stranama.
Osmog decembra, u okviru CEFTA Weeka 2022, će biti održan sastanak na visokom nivou programa SEED+ pod nazivom ‘Dostignuća, izazovi i put naprijed’, na kojem će se okupiti direktori carina, veterinarskih, fitosanitarnih i agencija za lijekove kako bi sagledali napredak SEED+ u poboljšanje razmjene carinskih podataka i generiranja, obrade i razmjene fitosanitarnih, veterinarskih i farmaceutskih certifikata i ulaznih dokumenata, uključujući e-certifikate, približavajući CEFTA-u trgovini bez papira.