CEFTA počinje primjenu prelaznih pravila PEM konvencije

Fleksibilnija i modernija pravila o porijeklu robe za poboljšanje izvozne konkurentnosti

0
470
Prelazna pravila o porijeklu robe dodatno olakšavaju trgovinu u CEFTA-i i sa EU

Članice CEFTA-e počinju primjenu prelaznih pravila o preferencijalnom porijeklu robe, zajedno sa pravilima Paneuromediteranske (PEM) konvencije.
Dok čekamo reviziju PEM konvencije, većina ugovornih strana, uključujući CEFTA strane, EU i EFTA, odlučila je da omogući kompanijama da koriste modernizovana i pojednostavljena pravila o porijeklu, te je počela primjenu prelaznih pravila na bilateralnoj osnovi.
Nova pravila su fleksibilnija s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja, a samim tim i pojednostavljenja trgovine, pružanja više mogućnosti i omogućavanja kompanijama da postanu konkurentnije na drugim tržištima.
Pravila su stupila na snagu 1. februara 2023. godine, nakon što su sve članice CEFTA finalizirale interne procedure.
“Primjenom revidiranih, fleksibilnijih i modernijih pravila, strane će moći povećati svoju izvoznu konkurentnost. Prelazna pravila o porijeklu robe pojednostavljuju sistem, pojednostavljuju utvrđivanje porijekla robe i dodatno olakšavaju trgovinu u CEFTA-i i sa EU“, kaže direktor CEFTA Sekretarijata, Emir Đikić.
PEM konvencija je međunarodni sporazum koji ima za cilj uspostavljanje jedinstvenog skupa pravila o porijeklu robe. Ugovorne strane PEM-a počele su 2013. godine diskusiju o reviziji Konvencije, kako bi je prilagodile ekonomskoj realnosti. Budući da usvajanje revidirane konvencije nije uspjelo 2019. godine, većina ugovornih strana odlučila je unaprijed primijeniti revidirana pravila. Trenutno će se paralelno primjenjivati dva seta pravila, originalna PEM pravila o porijeklu i prelazna pravila, a ekonomski operateri će moći da biraju između primjenjivih pravila.
Koje su prednosti?
Ovaj novi korak koji CEFTA preduzima ka olakšavanju trgovine fokusira se na smanjenje administrativne birokratije i povećanje obima trgovine. Nova pravila predviđaju nekoliko pojednostavljenja, uključujući:
• Fleksibilnija i jednostavnija pravila proizvoda;
• Fleksibilnija pravila tolerancije: Povećanje udjela nepreferencijalnih materijala u gotovim proizvodima od 10% do 15% na osnovu neto mase za poljoprivredne proizvode, dok je za industrijske proizvode (osim tekstila) postavljena tolerancija na 15% materijala bez porijekla na osnovu cijene franko tvornica finalnog proizvoda;
• EUR.1 ili deklaracija o porijeklu će važiti kao jedinstvena vrsta dokaza o porijeklu i njen rok važenja je produžen sa četiri na 10 mjeseci;
• Predviđene su i opcije dogovora o primjeni sistema registrovanih izvoznika i dogovora o korištenju dokaza o porijeklu koji se izdaje i/ili dostavlja elektronskim putem.
Mogućnosti povrata carine i pune kumulacije kao prednosti prelaznih pravila u CEFTA-i se implementiraju od 2019. godine.