Cementara Lukavac završava treću fazu investicija od 25 miliona KM

0
2741
Fabrika cementa Lukavac: Ulaganja su bila usmjerena na korištenje alternativnih goriva i ekološke standarde

Fabrika cementa Lukavac nastojeći da prati moderne tehničko-tehnološke tokove koji osiguravaju visoke ekološke standarde uspješno privodi kraju završnu fazu investicija u projekte, čiji je cilj povećanje kapaciteta, efikasnosti, procenta učešća alternativnog  goriva u procesu proizvodnje klinkera.
Poznat i kao Zelena fabrika cementa, Lukavac cement okončava treću investicionu fazu (2013. – 2017.) ukupne vrijednosti od preko 25 miliona KM, kojom će se značajno doprinijeti poboljšanjuproizvodne efikasnosti, sigurnosti i unapređenju postojećih ekološkihpokazatelja. Ulaganja su prvenstveno bila usmjerena na korištenje alternativnih goriva i ekološke standarde, odnosno nabavku nove opreme i nadogradnju sistema za doziranje alternativnih goriva na toplom dijelu linije za proizvodnju klinkera, modernizaciju i proširenje postrojenja za bajpas prašinu te ugradnju sistema za redukciju azotnih oksida.
“U proteklom periodu započeli smo izgradnju postrojenja za redukciju azotnih oksida, čime se stvaraju uslovi da zakonsku granicu od 500 mg/Nm3 spustimo na 200 mg/ Nm3, a napominjemo dazakonska regulativa u BiH propisuje maksimalnu vrijednost azotnih oksida 500 mg/Nm3. Očekuje se da će se u nekim evropskim zemljama ta granica pomjeriti na 200 mg/ Nm3 pa je za pretpostaviti kako će se isto desiti i u BiH. Ulaganjem u ovu opremu, Fabrika cementa Lukavac ide ispred vremena i trenutnih ekoloških zahtjeva. Proteklih mjeseci smo aktivno radili na demontaži stare i montaži nove opreme, ispitivanju i optimizaciji. Sada smo spremni za puštanje u rad“, istakao je Nedim Pašić, direktor proizvodnje u Fabrici cementaLukavac.
U ukupnoj svjetskoj proizvodnji stakleničkih plinova, cementna industrija generira 5% emisija CO₂, a svoj doprinos smanjenju svjetskog zagrijavanja daje poduzimajući aktivnosti posebno u segmentima smanjenja udjela klinkera u cementu, podizanjem energetske učinkovitosti, većom upotrebom zamjenskih goriva i alternativnih sirovina, te promoviranjem održive gradnje kao jednog od preduvjeta prilagođavanja posljedicama klimatskih promjena. Lukavac cement smatra svojom obavezom da stalno traži rješenja i ulaže u nova znanja i tehnologije kako bi uspješno pratio svjetske trendove i osigurao visoke ekološke standarde.  Upravo slijedi period puštanja novih postrojenja u rad, početak proizvodnog ciklusa, a nakon stabilizacije rada pristupit će se dokazivanju garantnih parametara.
Fabrika cementa Lukavac vodeći je proizvođač portland i zidarskog cementa u BiH. Od 2001. godine članica je poslovne grupe Asamer iz Austrije. Svojim inovativnim pristupom, strategijom kontinuiranog ulaganja u najsavremenije tehnologije još 2008. je proglašena najvećom’green field’ investicijom i ‘Najboljim stranim investitorom’ u BiH. Svojim odnosom i zalaganjem za očuvanje životne okoline stekla je naziv ‘Zelena fabrika cementa’ koji se temelji na certifikatima ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, u skladu sa najboljim evropskim praksama i standardima.