Centralna banka BiH: Očekivana inflacija u 2024. godini 5,8 posto

0
79
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Očekivana agregirana inflacija za tekuću (2024.) godinu iznosi 5,80%, što implicira blagi pad u odnosu na 2023. godinu, kada su učesnici, prema septembarskom anketiranju, predviđali prosječnu inflaciju 7,90%, saopćila je Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) nakon ankete o inflacijskim očekivanjima iz decembra 2023. u kojoj su učestvovali predstavnici finansijskog sektora, komercijalne banke i osiguravajuća društva.
Rezultati ankete ukazuju na pozitivna očekivanja inflacijskih kretanja za 2024. i 2025. godinu, te se smatra da će dalji pad inflacije uticati na poboljšanje privrede uopšte.
Inflacijska očekivanja u prvom krugu za 2025. godinu iznose 5,50%, što navodi na zaključak da se očekuje i dalji pad inflacije, s obzirom da su inflacijski pritisci u protekloj godini bili daleko iznad višegodišnjeg prosjeka. Evidentno je da na kretanja inflacije utiču interni i eksterni faktori, što rezultira razlikama u očekivanoj inflaciji, ne samo u samoj državi, već i među državama uopće, navode iz CBBiH.