Centralna banka BiH: Zakoniti smo vlasnik parcele u Kranjčevićevoj ulici u Sarajevu

0
321
Centralnoj banci BiH nije izdata urbanistička saglasnost za gradnju objekta u u parku Hastahana

Povodom medijskih objava i natpisa u vezi sa aktuelnim Izvještajem ad hoc Komisije na temu Regulacionog plana Gradski Centar ‘Marijin dvor’, te negativnog konteksta u koji pojedini mediji, pa i politički i javni dužnosnici, pokušavaju svrstati Centralnu banku Bosne i Hercegovine i dovesti je u vezu sa postojanjem određenih ‘nepravilnosti’, iz ove centralne monetarne institucije ističu da je CBBiH, na savjestan i zakonit način, stekla pravo vlasništva nad predmetnom parcelom.
Iz CBBiH podsjećaju da su za kupovinu ove parcele do sada platili blizu 5,5 miliona KM i uknjižili su pravo vlasništva, a da već 6 mjeseci trpe značajnu štetu zbog ignosrisanja od strane Općine Centar.
Dalje se navodi da su sve aktivnosti koje su u postupku kupovine parcele poduzete od strane Centralne banke učinjene u potpunosti u skladu s važećim propisima, javno i transparentno. Parcela koja je vlasništvo Centralne banke BiH, nije u zoni nacionalnog spomenika, nego u tzv. ‘zaštitnom pojasu’ za koji ne postoji propisana apsolutna zabrana gradnje.
“Izuzetno je zabrinjavajući i nekorektan odnos općinskih vlasti prema zahtjevima Centralne banke. Općina Centar kontinuirano odlaže rješavanje istih, kršeći tako zakonske rokove za postupanje, zbog čega smo bili primorani uputiti i žalbe nadležnim institucijama, čije rješavanje očekujemo u narednom periodu. Nažalost, trenutna situacija najviše podsjeća na politički obračun prethodne i trenutne administracije, u kojem najviše štete trpi Centralna banka.
Izvještaj je trenutno predmet detaljne analize naših pravnih zastupnika i na isti ćemo se u narednom periodu očitovati, u dijelu koji na bilo koji način utiče na prava Centralne banke BiH, te ćemo po okončanju navedenih aktivnosti donijeti određene odluke u vezi s daljim postupanjem. Međutim, jedno je sigurno – u zaštiti prava i interesa Centralne banke BiH ćemo istrajati“, saopćeno je iz CBBiH.