Centralna banka uplatila 7,3 miliona KM u budžet institucija BiH

0
1307
Uposlenici CBBiH izdvojili procenat od ličnih primanja za pomoć socijalno ugroženim

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas je uplatila 7.311.129,83 KM u budžet institucija BiH na osnovu Odluke Upravnog vijeća CBBiH o raspodjeli neto dobiti ostvarenog u 2017. godini.
Neto dobit CBBiH za 2017. godinu iznosi 12.185.216,39 KM. Od tog iznosa, u skladu s članom 27. Zakona o CBBiH, na račun obaveza prema budžetu institucija Bosne i Hercegovine, transferisano je 60 posto ili 7.311.129,83 KM, dok je 40 posto ili 4.874.086,56 KM raspoređeno u generalne rezerve CBBiH.
Na poslovanje CBBiH proteklih godina, konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovu negativne kamatne stope na depozite kod inostranih banaka u eurozoni.
Finansijska tržišta eurozone su već duži period u znaku negativnih i niskih prinosa na državne obveznice zemalja iz našeg investicionog spektra te izrazito negativnih kamatnih stopa na oročene depozite i depozite po viđenju kod inostranih banaka. Neizvjesni i negativni tržišni trendovi zajedno sa zakonskim okvirom ulaganja deviznih rezervi CBBiH su neminovno uticali na proces upravljanja deviznim rezervama i visinu prihoda od investiranja te se CBBiH suočava sa sve težim ostvarenjem pozitivnog finansijskog rezultata, navode iz CBBiH.
Ostvarena dobit za 2017. godinu je rezultat racionalne politike upravljanja CBBiH koja je u 2017. godini ispunila svoj zakonski mandat održavanja monetarne stabilnosti, uz racionalni utrošak resursa. CBBiH i dalje uspjeva u vremenima negativne kamatne stope na tržištu eurozone ostvariti pozitivan finansijski rezultat, iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita već održavanje monetarne stabilnosti, saopćeno je iz Centralne banke BiH.