Centralna banka BiH objavila konkurs za izradu idejnog rješenja logotipa CBBiH

0
566
U septembru 2023. u odnosu na mjesec ranije devizne rezerve CBBiH povećane za 44,2 miliona KM

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je konkurs za izradu idejnog rješenja logotipa CBBiH (vidjeti ovdje), saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Za učesnike najboljeg idejnog rješenja, predviđena je dodjela nagrada za tri provizabrana rada u ukupnom fondu u iznosu od 10.000 KM. Za prvu nagradu predviđen je iznos od 6.000 KM, za drugu 3.000 KM i za treću nagradu 1.000 KM.
Radove će ocjenjivati Konkursna komisija u sastavu: Prof.mr. Bojan Hadžihalilović (predsjednik), Prof.dr. Nenad Brkić, Aleksandra Nina Knežević, mr. Lejla Simon i mr. Almir Salihović (članovi). Sekretar konkursne komisije je Mirnesa Mašić.
Dodijeljena nagrada podrazumjeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja), odnosno nagrađeni radovi nakon sporovedenog konkursa i isplatom nagrada, postaju isključivo vlasništvo Centralne banke BiH.
Ukoliko nijedno od pristiglih rješenja, prema ocjeni konkursne komisije, ne bude zadovoljavalo zadate kriterije, konkurs će biti poništen.
Pravo učešća na konkursu za izradu idejnog rješenja imaju sva prava i fizička lica, kao i fizička lica koja nisu registrirana kao privredni subjekti. Učesnici konkursa ne mogu biti lica koja su neposredno angažovana na pripremi i sprovođenju ovog konkursa i članovi komisije, kao ni lica koja su sa njima u srodstvu ili u bilo kakvom poslovnom odnosu. Svaki od učesnika konkursa, pojedinac ili grupa, ima pravo učestvovati u ovom konkursu samo sa jednim konkursnim radom.
“Očekujemo radove čiji nivo komunikativnosti i kreativnosti nije ograničen do sada prisutnom praksom, odnosno pretpostavkama o okvirima unutar kojih se konvencionalno kreću viđeni vizualni identiteti javnih ustanova. Pozivamo dizajnere da predlože konceptualno i oblikovno pročišćena rješenja koja prema vlastitom profesionalnom kriteriju smatraju tematski i dizajnerski relevantnima”, navode iz CBBiH.