Četiri mjeseca prije roka: Probijena i lijeva cijev tunela Počitelj

0
277
Dnevni napredak iskopa tunela Počitelj u obje cijevi bio je do 14 metara

Na poddionici Počitelj – Zvirovići, iskop obje tunelske cijevi završio je četiri mjeseca prije predviđenog roka, time je tunel Počitelj kompletno probijen.
Da bi se stekla prava slika o tome šta je urađeno na ovom projektu treba istaći da je dnevni napredak iskopa tunela u obje cijevi bio do 14 metara, pri čemu je utrošeno preko 200.000 kg eksploziva za proboj tunela.
Za vrijeme iskopa tunela bilo je više speleoloških objekata od kojih je jedan bio većih razmjera i to 30 metara iznad i 30 metara ispod tunela. Osim navedenog, kaverna se prostirala od jedne do druge tunelske cijevi, čime je premoštena armirano-betonskom konstrukcijom, navode iz preduzeća Autoceste FBiH.
Na tunelu Počitelj odvijaju se radovi druge faze: izrada temelja betonske obloge, drenaža, hidroizolacija, betonska (sekundarna) obloga i iskop centralne odvodnje…
Predviđeni rok za završetak betoniranja sekundarne obloge obje tunelske cijevi i četiri poprečne veze, planiraju se za juni 2021. godine. Mjesec prije završetka betoniranja može se započeti s ugradnjom opreme u tunelu.
Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a. Na LOT-u 1 pored tunela Počitelj gradi se petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tri vijadukta i otvorena trasa.