Četvrta emisija obveznica KS na Sarajevskoj berzi 26. septembra

0
929
Investitori upoznati sa prednostima ulaganja u obveznice Kantona Sarajevo

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo organizovalo je danas prezentaciju o temama ‘Emisija obveznica Kantona Sarajevo’ i ‘Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire državnih organa’ za predstavnike investitora – banaka, osiguravajućih društava, društava za upravljanje fondovima, te ostalih investitora u Kantonu Sarajevo (KS).
Prezentaciju su održali ministar finansija KS Jasmin Halebić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Kemal Kozarić i prorektor za finansije UNSA Željko Šain.
Po riječima ministra Halebića, cilj ove prezentacije je bio promocija obveznica Kantona Sarajevo kao i upoznavanje potencijalnih investitora o aukciji četvrte emisije obveznica KS u vrijednosti 13.075.000 KM, koja će biti održana 26. septembra ove godine na Sarajevskoj berzi. Bit će emitirano 13.075 obveznica, nominalne vrijednosti obveznice 1.000 KM sa rokom dospijeća od pet godina i polugodišnjom isplatom prinosa.
Halebić je izjavio da je emisija obveznica KS odlična prilika za investitore na finansijskom tržištu u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo da ulože slobodna finansijska sredstva i na taj način ostvare profite na vlastiti kapital, saopćeno je iz Pres-službe KS.