Cijene struje gorući problem za Aluminij Mostar, dug prema EP HZHB dostigao 293 miliona KM

0
1647
Vlada FBiH u protekle četiri godine brojnim aktivnostima pokušala pomoći Aluminiju za prevazilaženje krize

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o aktivnostima koje su vođene u privrednom društvu Alumunij d.d. Mostar u periodu 2015-2019. godina.
U tom periodu je, kako se navodi, Vlada FBiH sa svojim udjelom kapitala od 44 posto u Aluminiju vodila niz aktivnosti koje su se prvenstveno odnosile na iznalaženje načina za reporgramiranje dugova nastalih usljed rasta cijene električne energije i sirovina na tržištu, te problemima u kašnjenju uplate redovnih poreznih obaveza ove kompanije kao i aktivno sudjelovala u pronalaženju optimalnog poslovnog modela zajedno sa zainteresiranim poslovnim partnerima.
Tokom 2018. godine Vlada FBiH je posebno intenzivirala aktivnosti. Odobreno je 2,1 miliona KM za uplatu doprinosa za 884 radnika za posljednji kvartal 2017. godine, dala
saglasnost za reprogram duga Aluminija prema Elektroprivredi HZ HB u iznosu od 207 miliona KM. Izdvojeno je i 1,1 miliona KM za revizijske poslove radi restrukturiranja ili privatizacije, donesena je i odluka o finansijskoj konsolidaciji Aluminija čime je na izvjestan način ponovno odobrila reprogram dugovanja evidentiranih do 30.9.2013. godine.
Vlada FBiH je, kako se navodi, dala i saglasnost Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar i Aluminiju d.d. Mostar, da svako u okviru svojih nadležnosti, poduzme aktivnosti na rješavanju snabdjevanja električnom energijom Aluminija, uključujući donošenje odluka na nadležnim organima društva, sagledavajući mogućnost odgode plaćanja 60 plus 60 dana.
Iz Vlade FBiH navode da su te aktivnosti rađene kako bi se iznašlo rješenje za finansijsku konsolidaciju mostarskog Aluminija.
Istaknuto je i da je na kraju 2014. dug Aluminija prema Elektroprivreda HZ HB iznosio 128,2 miliona KM, te da zaključno s krajem juna 2019. taj dug iznosi 293 miliona KM. Dakle, dug Aluminija prema Elektroprivreda HZ HB je rastao oko 30 miliona KM godišnje. Unatoč tome, Vlada FBiH je u periodu 2015.-2018. usvajala izvještaje Elektroprivrede HZ HB svjesna da bilo kakva druga odluka može imati nesagledive posljedice za oba privredna društva, a prvenstveno za Aluminij d.d. Mostar.
U saopćenju se dalje navodi da je u proteklom periodu Vlada FBiH u saradnji sa Upravom Aluminija obavila niz razgovora sa zainteresiranim investitorima. Međutim, problem cijene električne energije i dalje ostaje gorući za Aluminij d.d. Mostar, s čim su upoznati i potencijalni investitori. Cijena električne energije se formira na tržištu električne energije i Vlada FBIH nema načina niti mehanizma da na bilo koji način utječe na nju. Ona je strogo dirigirana ponudom i potražnjom kao i utjecajem velikih proizvodača na tržištu.
Kao prioritet prilikom donošenja odluka, Vlada FBiH se primarno vodila brigom za oko 900 radnih mjesta koja bi bila direktno ugrožena u slučaju najgoreg scenarija tj. gašenja proizvodnih ćelija Aluminija, saopćeno je iz Vlade FBiH.