Circle International i Darko Dodig žele u cijelosti preuzeti Bitumenku

0
2227
Ponuda za preuzimanje se odnosi na preostalih 16,21% dionica u sarajevskoj Bitumenci

Kompanija Circle International d.o.o. Međugorje objavila je zajedničku ponudu sa Darkom Dodigom iz Čitluka za preuzimanje dioničkog društva Bitumenka iz Sarajeva, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Dionički kapital Bitumenke se sastoji od ukupno 714.977 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 10 KM, oznaka BITMR.
Circle International je vlasnik 571.223 dionice Bitumenke, ili 79,89% ukupno emitovanih dionica, a Darko Dodig je vlasnik 27.839 dionica ili 3,89% dionica Bitumenke. Ponuditelji u zajedničkom djelovanju su vlasnici 599.062 dionica Bitumenke, što predstavlja oko 83,79% ukupno emitovanih dionica Bitumenke.
Ponuda za preuzimanje se odnosi na 115.915 redovnih dionica, ili 16,21% od ukupnog broja dionica, nominalne vrijednosti 10 KM, koje u trenutku davanja ponude za preuzimanje nisu u vlasništvu ponuditelja.
Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 1,90 KM što predstavlja 19% od nominalne vrijednosti dionica, objavljeno je na web stranici Sarajevske berze. Rok po ovoj tender ponudi je 28 dana, a počinje teći od danas.