CIS-UNSA upisuje prvu generaciju doktoranata interdisciplinarnog programa Globalne studije

0
1078
Selma Kadić Maglajlić i Melika Husić Mehmedović

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (CIS-UNSA), po uzoru na vodeće univerziteta u svijetu, prvi put u Bosni i Hercegovini predstavlja interdisciplinarni doktorski program Globalne studije.
Studij doktorantima nudi mogućnost usavršavanja i ovladavanja naučno-istraživačkim alatima koji su iznimno cijenjeni u domaćim i stranim institucijama koje se bave integracijskim procesima i procesima proširenja EU. Studij će u najboljoj mjeri osposobiti polaznike za daljnju akademsku i istraživačku karijeru ili karijeru u vladinom ili nevladinom sektoru.
Voditeljice doktorskog programa Globalne studije, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i prof. dr. Selma Kadić-Maglajlić ne kriju svoje zadovoljstvo kvalitetom kreiranog programa.
“Danas u Bosni i Hercegovini suočavamo se sa brojnim pitanjima na koje je nemoguće odgovoriti promatrajući ih samo iz jedne perspektive ili iz jedne naučne discipline. Naprimjer migracije, ljudska prava, inkluzija, rodna pitanja i stereotipi, ekologija i okoliš su teme za čije je adekvatno razumijevanje zaista potrebna interdisciplinarna optika“, istakla je prof. dr. Melika Husić-Mehmedović.
“Interdisciplinarni doktorski program Globalne studije razvili smo po uzoru na svjetske univerzitete kao što su Stanford, Univerzitet u Bernu, Humboldt Univerzitet ili Univerzitet Gothenburg. Posebno se ponosimo na ekipu nastavnika koje okupljamo na ovom studiju, a čiju okosnicu čini nova generacija profesora Univerziteta u Sarajevu potpomognuta stručnjacima porijeklom iz BiH, a koji danas predaju na prestižnim univerzitetima širom svijeta“, dodala je prof. dr. Selma Kadić-Maglajlić.
Kao rezultat savremenih globalnih kretanja i promjena, intenzivirala se potreba za novim profilom stručnjaka koji su kroz interdisciplinarnu perspektivu u mogućnosti sa naučnog aspekta sagledati različita pitanja kao što su migracije, sukobi, rodna prava, ljudska prava. Cilj interdisciplinarnog doktorskog programa je poticati kritičko promišljanje te osigurati preduvjete za uspješan i odgovoran naučni rad u interdisciplinarnom polju društvenih nauka, a sve u skladu s najvišim naučnim, metodološkim i etičkim standardima.
Konkurs je otvoren do 31. decembra 2019. godine, a prijaviti se mogu kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, integrisanog studija, akademskog specijaliste i magistra nauka/umjetnosti (minimalno 300 ECTS bodova). Početak nastave planiran je u februaru 2020. godine, a nastava se izvodi u popodnevnim satima.

Više informacija o studiju dostupno je na web stranici www.cis.unsa.ba