Coca-Cola doprinosi 0,5% BDP-u Bosne i Hercegovine

0
1598
Coca-Cola u BiH predstavila je novu Studiju o socio-ekonomskom utjecaju

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini predstavila je danas novu Studiju o socio-ekonomskom utjecaju Coca-Cole u BiH u 2017. godini koju je izradila konsultantska firma Steward Redqueen.
U sarajevskom Swissotelu, pred ključnim partnerima i predstavnicima ekonomskog, vladinog, nevladinog sektora, te visokim zvanicama, ministrom poduzetništva, razvoja i obrta u Vladi Federacije BiH Amirom Zukićem i njenom ekselencijom, ambasadoricom SAD u BiH, Maureen Cormack, predstavljeni su ključni rezultati o značajnom utjecaju ove bosanskohercegovačke kompanije na domaću privredu i društvo.
Studija je obuhvatila direktan utjecaj i doprinos Coca-Cole HBC B-H d.o.o. Sarajevo, ali i indirektan doprinos koji se ostvaruje saradnjom s partnerima, tj. poslovanjem sa 655 dobavljača i 14.110 kupaca.
Slijedeći krilaticu ‘Coca-Cola je bosanskohercegovačka više nego što mislite’, Ruža Tomić Fontana, generalna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju istakla je da je ukupna vrijednost direktnog i indirektnog utjecaja Coca-Cole u obliku plata, poreza i dobiti u 2017. iznosila 155 miliona KM, što je 0,5% BDP-a Bosne i Hercegovine.
”Studijom smo posebno željeli naglasiti kako je Coca-Cola, podjednako koliko je dijelom velikog međunarodnog sistema, tako i bosanskohercegovačka kompanija, duboko integrirana u lokalnu zajednicu. Svaka konvertibilna marka dodane vrijednosti koju stvara Coca-Cola, podržava stvaranje još 4 KM dodane vrijednosti u bosanskohercegovačkoj ekonomiji“, kazala je Ruža Tomić Fontana.
U odnosu na prethodnu, Studija iz 2017. pokazuje da je Coca-Cola u BiH povećala svoj pozitivan utjecaj u odnosu na 2014. godinu. Osim vlastite proizvodnje i distribucije Coca-Cola indirektno podržava i ekonomsku aktivnost kroz svoj lanac vrijednosti, u kojem učestvuju direktni dobavljači i trgovinski partneri te njihovi dobavljači. Coca-Cola direktno stvara 29 miliona KM dodane vrijednosti, a indirektno još 126 miliona KM u ekonomiji Bosne i Hercegovine. Potrošači troše ukupno 257 miliona KM na Coca-Coline proizvode, a od svake potrošene konvertibilne marke, čak 60% ostaje u ekonomiji BiH.
”U ime Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koje je zaduženo i na čelu je Sekotora malih i srednjih preduzeća, mogu slobodno reći da je kompanija Coca-Cola svojim dolaskom i poslovanjem otvorila mogućnost generiranja određenog broja malih i srednjih preduzeća koja su veoma važna u lancu vrijednosti. Coca-Cola je istovremeno stvorila pretpostavke da sva ona sebi postave standarde, jer mogu biti dobavljači ili kooperanti Coca-Cole i mogu izaći na vanjsko tržište”, rekao je ministar Amir Zukić.
Učesnici panel diskusije, koja je uslijedila nakon predstavljanja ključnih rezultata, razgovarali su o utjecaju koje kompanije poput Coca-Cole imaju na ekonomski i socijalni napredak društva u cjelini. Ujedno su se osvrnuli i na značaj saradnje privatnog, vladinog i civilnog sektora u smijeru stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja, koje bi omogućavalo veći doprinos velikih kompanija razvoju društva, uz unaprijeđenje kvaliteta života građana.
”Coca-Cola je ponosna bh. komanija američkih korijena i predstavlja jedan od najboljih primjera direktnih stranih ulaganja u BiH u poslijeratnom periodu. Prva stvar koju nam pokazuje uspjeh Coca-Cole – a činjenice i brojke koje su danas prikazane jasno to pokazuju – su dobrobiti koje ova zemlja može imati od direktnih stranih ulaganja”, kazala je Ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack.
Coca-Colu u BiH čine dvije kompanije – podružnica The Coca-Cola Company i Coca-Cola HBC B-H Sarajevo sa sjedištima u Sarajevu. Proizvodnja Coca-Cole HBC B-H odvija se u punionici u Sarajevu, dok se distribucija obavlja putem tri prodajno-distribucijska centra u Banjaluci, Mostaru i Tuzli, te prodajno-administrativnog centra u Bihaću, kojima se osigurava snabdjevenost svih dijelova BiH Coca-Colinim proizvodima.