Coca-Cola HBC se obavezuje na nultu emisiju stakleničkih gasova do 2040.

0
278
Zoran Bogdanović, izvršni direktor Coca-Cole HBC

Coca-Cola HBC je danas najavila da se obavezuje na postizanje nulte stope stakleničkih gasova u cijelom svom lancu vrijednosti do 2040. godine.
Putem postojećeg, odobrenog naučno utemeljenog cilja, do 2030. godine kompanija će za 25% smanjiti svoje emisije u lancu vrijednosti u opsezima 1,2 i 3*, uz dodatno smanjenje od 50% u narednoj deceniji. Kako bi se riješilo 90% emisija u opsegu 3 koje su rezultat postupaka trećih strana, Coca-Cola HBC ćeproširiti svoju sadašnju saradnju s dobavljačima. Tamo gdje se emisije ne mogu u potpunosti eliminisati, kompanija će ih umanjitiulaganjem u druge mjere zaštite klime.
“Ova obaveza je krajnje odredište putovanja koje smo započeli prije mnogo godina. U potpunosti je usklađena sa našom filozofijom da podržimo društveno-ekonomski razvoj naših zajednica i napravimo pozitivniji uticaj na okoliš. Oboje je ključno za naš budući rast. Iako nemamo sve odgovore, naš plan, rezultati koje smo postigli i partnerski pristup nam ulijevaju pouzdanje da ćemo uspjeti”, izjavio je Zoran Bogdanović, generalni izvršni direktor Coca-Cole HBC.
Kako bi postigla svoj cilj Coca-Cola HBC će:
– Uložiti 250 miliona eura u inicijative za smanjenje emisija stakleničkih gasova do 2025.
– Dekarbonizovati dalje svoje poslovanje prelaskom na 100% obnovljivu električnu energiju i niskokarbonske izvore energijekroz stalna poboljšanja i inovacije u oblasti energetske efikasnosti.
– Ubrzati svoje putovanje ka kružnijem pristupa ambalaži s nižim udjelom karbona većom upotrebom rPET ambalaže, usvajanjem opcija bez ambalaže i opcija ponovnog punjenja, uklanjanjem plastike u sekundarnoj ambalaži.
– Uvesti energetski efikasne i ekološki prihvatljive frižidere za kupce.
– Smanjiti emisije iz sastojaka poljoprivrednog podrijetla.
– Provesti program Green fleet kako bi svoj vozni park prebacili na alternative koje su potpuno bez ili su sa niskim udjelom karbona.
Osim toga, Coca-Cola HBC uvela je ciljeve smanjenja emisije CO2 kao jedan od elemenata u svojim dugoročnim poticajnim planovima.
______
*Emisije stakleničkih gasova iz opsega 1 i 2 čine 11 % ukupne emisije, dok najveći dio emisija dolazi iz opsega 3.