Coca-Cola i Mercator uspješno realizirali projekt recikliranja ambalažnog plastičnog otpada

0
176
Uspješno realiziranom saradnjom Coca-Cole s Mercatorom u BiH prikupljeno 108.225 boca

Pilot-izdanje projekta Recikliraj Me. Poklonimi novi život. pokazalo je da postoji interesovanje potrošača za pravilno odlaganje PET ambalaže u pet bh. gradova. Rezultat realizacije projekta u partnerstvu s Mercatorom jeste 108.225 boca prikupljenih u periodu od 3. juna do 29. jula 2023. godine, u šest odabranih hipermarketa Mercatora, u kojima se svake subote prikupljala plastična otpadna ambalaža.
“Sretni smo zbog odličnog rezultata i interesovanja potrošača za akciju. Usmjerenost Coca-Cole, kao društveno odgovorne kompanije, na održivost, partnerstva i inovacije u Bosni i Hercegovini i uopće, posebno u polju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada, kontinuirano postiže rezultate”, kazao je Bruno Jelić, direktor Odjela za korporativne poslove i održivost u Coca-Coli HBC Adria.
Pilot-projekt realiziran je na dvije lokacije u Sarajevu – Mercatoru Ložionička i Mercatoru Dobrinja, te u objektima Mercator Mostar, Mercator Tuzla, Mercator Borik u Banjaluci i Mercator Brčko. Za svaku plastičnu bocu, bez obzira na veličinu, donosioci su dobilidodatnih 5 Pika bodova na svojoj kartici, čija je protuvrijednost 0,10 KM. Prikupljene Pika bodove donosioci mogu iskoristiti prilikom prve kupovine od 15. augusta 2023. godine, u skladu s pravilima programa Pika kartica.
“Želim posebno zahvaliti Coca-Coli HBC B-H jer je upravo s kompanijom Mercator realizirala projekt recikliranja ambalažnog plastičnog otpada, a drugu, još veću zahvalu upućujem našim kupcima koji su prepoznali važnost ove inicijative, podržali je i zahvaljujući čijem angažmanu su prikupljene značajne količine PET ambalažnog otpada”, izjavio je Haris Arnautović, rukovodilac Službe marketinga Mercatora.
Aktivnosti u okviru Coca-Coline inicijative Recikliraj me. Poklonimi novi život. dio su globalnog programa Svijet bez otpada i jedan od Coca-Colinih projekata u BiH kojim se aktivno radi na iznalaženju i primjeni rješenja vezanih za izazove povezane s ambalažom. Prijatelji pilot-projekta bile su kompanije Ekopak i Eurobeta, koje su osiguravale pravilno upravljanje prikupljenim ambalažnim otpadom.