Coca-Cola i SFF provode inicijativu odgovornog odlaganja ambalažnog otpada

0
239
Najprometnije festivalske lokacije u gradu opremljene su sa 25 kontejnera za ambalažni otpad

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini i Sarajevo Film Festival i ove godine posvećeni su unaprijeđenjima u oblasti zaštite okoliša i održivosti kroz realizaciju inicijative ‘Recikliraj me. Pokloni mi novi život’.
Aktivnosti u okviru ove inicijative i globalnog programa Svijet bez otpada usmjerene su na stvaranje novih navika za pravilno odlaganje i razvrstavanje otpada, kao i na edukaciju i podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja otpada za očuvanje resursa i okoliša.
Najprometnije festivalske lokacije u gradu opremljenesu sa 25 kontejnera koji se sastoje od tri cjeline: za plastične boce, za limenke i za miješani otpad, kao i sa 20 bačvi za ambalažni i za miješani otpad. Odvojeno prikupljeni otpad potom preuzima komunalno preduzeće Rad, a potom kompanija Ekopak, koja se brine za recikliranje plastične ambalaže i drugih odvojeno prikupljenih reciklabilnih materijala.
“Odgovorno odlaganje otpada, prikupljanje i recikliranje sastavni su dio nastojanja Sarajevo Film Festivala i Coca-Cole ka zdravijem i čišćem okolišu za sve“, rekao je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.
Direktor Odjela za korporativne poslove i održivost Coca-Cola HBC Adria, Bruno Jelić kazao je da je tokom prošlogodišnjeg Festivala, za osam dana aktivnosti inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. prikupljeno: jedna tona plastičnog otpada, dvije tone papira, šest tona stakla i tri tone miješanog otpada.
Uz Coca-Colu i Sarajevo Film Festival, u inicijativi sudjeluje Mercator u čijem je prodajnom objektu u Ložioničkoj postavljen jedan od kontejnera za odvojeno odlaganje otpada.