Coca-Cola podržala inicijativu za brži prelazak na kružnu ekonomiju

0
681
Coca-Cola se obavezala da će raditi na reizgradnji boljeg kroz primjenu kružne ekonomije

Zajedno sa više od 50 svjetskih lidera Coca-Cola se obavezala da će raditi na reizgradnji boljeg kroz primjenu kružne ekonomije, u saradnji sa Fondacijom Ellen MacArthur.
Kreatori politika, izvršni direktori i drugi uticajni pojedinci istakli su kružnu ekonomiju kao rješenje za reizgradnju boljeg, i kao najbolji odgovor na ekonomski uticaj pandemije korona virusa.
”Ova zajednička izjava, koju su potpisali i drugi članovi Fondacije Ellen MacArthur poput Unilevera, Pepsica, Nestle-a, Veolia-a, Evropskog parlamenta, UN-a, nevladinih organizacija poput WWF-a i Svjetskog instituta za resurse i važnih kreatora politika prenosi snažne poruke globalnih lidera, kao i odlučnost i predanost zajedničkom zalaganju da se ciljevi ka reizgradnji boljeg ispune”, rekao je James Quincey, glavni izvršni direktor i predsjednik Upravnog odbora The Coca-Cola Company i potpisnik Izjave.
Vizija Fondacije je u skladu sa Coca-Colinim korporativnim vrijednostima te održivim i društveno odgovornim pristupom poslovanju. Coca-Cola je već podržala ambiciozne ciljeve Fondacije Ellen MacArthur u smanjenju zagađenja plastikom do 2025. godine i ulaže napore da se do tada 100% primarne ambalaže koju globalno plasira može reciklirati.
Direktni doprinos rješavanju problema zagađenja plastičnom ambalažom ključni je dio i Coca-Colinog sveobuhvatnog višegodišnjeg plana Svijet bez otpada. Kroz ovaj plan Coca-Cola se obavezala da će do 2030. godine za svaku bocu ili limenku koju proda pomoći prikupiti i reciklirati istu količinu prazne ambalaže s tržišta te koristiti ambalažu koja sadrži 50% recikliranog materijala.