Coca-Cola u BiH i SFF u inicijativi odgovornog odlaganja ambalažnog otpada

0
513
Mobilni timovi s naprtnjačama kruže gradom u koje je moguće odložiti plastične boce i limenke

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini tokom ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala (SFF), u suradnji sa organizatorima i svojim kupcima i partnerima, realizira inicijativu Recikliraj me. Pokloni mi novi život. koja je dio globalnog programa Svijet bez otpada.
Aktivnosti u okviru inicijative imaju za cilj stvaranje novih navika, te edukaciju i podizanja svijesti građana o važnosti pravilnog odlaganja, razvrstavanja i recikliranja otpada.
U suradnji sa SFF-om, na najprometnijim lokacijama u centru Sarajeva postavljeni su kontejneri koji se sastoje od tri cjeline: za plastične boce, za limenke i za miješani otpad, i dostupni mobilni timovi s naprtnjačama koje će kruže gradom i u koje je moguće odložiti plastične boce i limenke. Sav prikupljeni otpad se, u suradnji s komunalnim preduzećem Rad i kompanijom Ekopak, preuzima i šalje na recikliranje.
Coca-Cola HBC kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije globalno je program Svijet bez otpada. Time direktno pridonosi smanjenju utjecaja na okoliš i nudi rješenja za izazove povezane s ambalažom.
Uz Coca-Colu u inicijativi sudjeluju i njezini kupci iz sektora ugostiteljstva te Konzum i Mercator.