Crna Gora: Banke će moći podići osnivački kapital na 7,5 miliona eura

0
1130
Bratislav Pejaković

Sve banke u Crnoj Gori moći će da podignu osnivački kapital sa postojećih pet na 7,5 miliona eura, ukoliko bude usvojen Zakon o kreditnim institucijama koji je predložila Centralna banka Crne Gore, kazao je generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković.
Kapital banaka u bankarskom sistemu Crne Gore kreće se od 7,9 do 115 miliona eura. Ti podaci ukazuju da je realna postavka kapitala od 7,5 miliona, rekao je Pejaković listu ‘Pobjeda’.
“Solventnost je na nivou sistema 17,47 odsto, a zakonski minimum je deset odsto, što ukazuje na dobru kapitalizovanost, ali je zahtjev CBCG da se ona u kontinuitetu ojačava u zavisnosti od strategije i profila rizika sa kojim se susrijeću banke pojedinačno”, ističe Pejaković.
Sam iznos kapitala nije u fokusu supervizije ukoliko zadovoljava, a zakon nalaže da u osnivanju i tokom poslovanja ne smije da pada ispod propisanog nivoa.
Pejaković navodi da nakon uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci (7. decembra 2018) sve ključne bilansne pozicije na nivou sistema bilježe rast.
“Depoziti u 13 preostalih banaka porasli su za 28 miliona eura, a likvidna aktiva za šest miliona. Ukoliko se izuzmu Atlas i IBM, koeficijent solventnosti na nivou sistema iznosi 17,47 odsto. Učešće loših kredita u 13 banaka je 5,44 odsto, dok je učešće kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana 3,09 odsto. Preliminarni podaci na kraju prošle godine ukazuju da će dobit banaka biti 47 miliona eura”, naveo je Pejaković.