Crna Gora: Dobit banaka u 2020. smanjena za 53,3 posto

0
485
Dobit Centralne banke Crne Gore za godinu manja 1,7 miliona eura

Komercijalne banke u Crnoj Gori su, prema preliminarnim rezultatima poslovanja, na kraju 2020. godine ostvarile neto dobit od 22,7 miliona eura. To je manje za 25,9 miliona ili za 53,3 posto nego u 2019. godini kada je dobit iznosila 48,6 miliona eura, potvrđe nio je .
Prema preliminarnim mjesečnim podacima za decembar, bankarski sektor CG je profitabilan, i pored vanrednih uslova poslovanja, sa neto dobiti od 22,7 miliona eura na kraju 2020. godine. Negativni finansijski rezultat na nivou sistema iskazala je samo jedna banka u iznosu od 984 hiljade eura, koja pripada kategoriji malih banaka, a njena adekvatnost kapitala iznosila je preko 25 posto. Smanjena dobit u 2020. u odnosu na prethodnu godinu uzrokovana je najvećim dijelom povećanjem troškova te smanjenja neto prihoda od naknada i provizija, pišu podgoričke Vijesti pozivajući se na navode Centralne banke Crne Gore (CBCG) da ne saopštava zvanično podatke poslovanja svake banke pojedinačno.
Na crnogorskom tržištu prošle godine je poslovalo 13 banaka kada su i zvanično spojene CKB i Podgorička banka. Osim njih, na tržištu posluju Erste, Hipotekarna, Prva, Adiko, NLB, Komercijalna, Universal, Lovćen, Zapad, Zirat i Adratik banka.
Preliminarni podaci pokazuju da su aktiva, kapital i depoziti banaka u 2020. godini koju je obilježila ekonomska kriza izazvana pandemijom koronavirusa u odnosu na 2019. zabilježili pad, dok su krediti porasli. Navedeno je i da sve banke posluju u skladu sa regulatorno propisanim limitima.