Crna Gora: Premija osiguranja u 11 mjeseci porasla 6,7%, na 79,4 miliona eura

0
961
Izvor: Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore

Devet osiguravajućih društava u Crnoj Gori* su za 11 mjeseci 2018. godine fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 79,4 miliona eura, što je rast od 6,7 posto u odnosu na isti period 2017. godine kada je ukupna premija iznosila 74,4 miliona eura, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima Agencije za nadzor osiguranja CG, u ukupnoj premiji neživotna osiguranja su dominantno zastupljena i na kraju novembra 2018. iznosila su 66,4 miliona eura (novembar 2017:62,2 miliona eura), dok je premija po osnovu životnih osiguranja iznosila 13,0 miliona eura (11.2017: 12,2 iliona eura).
Najzastupljenija vrsta osiguranja na crnogorskom tržištu i dalje je osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, sa bruto fakturisanom premijom od 34,08 miliona eura i učešćem od 42,9 posto u ukupnoj bruto premiji.
Osiguravajuća društva u Crnoj Gori su u 11 mjeseci 2018. godine ukupno riješila 44.877 odštetnih zahtjeva te je po tom osnovu ukupno isplaćeno 37,2 miliona eura. Od toga je za 42.460 šteta po osnovu neživotnih osiguranja isplaćeno 32,4 miliona eura, dok je kod životnih osiguranja isplaćeno 4,8 miliona eura.
_____________
*Merkur osiguranje je od 30.06.2017. pripojeno Grawe osiguranju, dok je Atlas Life prestao sa radom 15.01.2018.