Crna Gora: Prosječna neto plata u junu 511 eura

0
889
Blagi rast plata na mjesečnom i godišnjem nivou u Crnoj Gori

Prosječna neto plata u Crnoj Gori u junu je iznosila 511 eura, a prosječna bruto zarada 767 eura, saopštio je Zavod za statistiku Crne Gore (Monstat).
Prosječna zarada u junu povećana je u sektorima usluge smještaja i ishrane i snabdijevanje električnom energijom – po 4,5%, umjetnost, zabava i rekreacija, te poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – po 4,3%, a građevinarstvo za 3%.
Pad plata je zabilježeno u sektorima inormisanje i komunikacije (4,1%), poslovanju sa nekretninama, te saobraćaju (2,7%).