Crna Gora: Spoljnotrgovinska robna razmjena za 7 mjeseci manja 17,8%

0
443
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za sedam mjeseci iznosila 1.590,7 miliona eura

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-juli 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 milijardu i 419,7 miliona eura, što je pad od 17,8% u odnosu na isti period prethodne godine, podaci su crnogorskog Zavoda za statistiku (Monstat).
Izvoz robe imao je vrijednost od 199,9 miliona eura, a uvoz 1 milijardu i 219,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 12,5%, a uvoz manji za 18,7%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,4% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,2%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu u iznosu od 47 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 34,4 miliona eura, Gvožđe i čelik – 8,2 miliona eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji u iznosu od 279,5 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 76,5 miliona eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 57,5 miliona eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (49,6 miliona eura), Slovenija (20,1 miliona eura) i Mađarska (15,5 miliona eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (236 miliona eura), Kina (122,1 milion eura) i Njemačka (111,6 miliona eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.