Croatia osiguranje Mostar: Dobit na polugodištu pala na 62 hiljade KM

0
787
Neto dobit Croatia osiguranja Mostar u 2022. iznosila je oko 1,14 miliona KM

Croatia osiguranje d.d. sa sjedištem u Mostaru poslovala je u prvom polugodištu 2021. s neto dobiti od 62,5 hiljade KM što je za skoro 757 hiljada KM manje nego u istom periodu prošle godine kada je dobit iznosila oko 820 hiljada maraka, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja, ukupni prihodi Croatia osiguranja iznosili su oko 19,73 miliona KM i manji su 3,5 posto u odnosu na 20,44 miliona KM iz juna prošle godine. Istovremeno, za 0,2 posto porasli su ukupni rashodi Croatia osiguranja, na 19,67 miliona sa 19,62 miliona KM.
Prema podacima iz poslovnog izvještaja, aktiva Croatia osiguranja na kraju juna 2021. je iznosila oko 133,74 miliona KM, što je porast od 0,1 posto u odnosu na blizu 133,67 miliona KM s kraja 2020. godine.
Ukupan kapital ovog osiguravatelja je na kraju juna 2021. iznosio blizu 24,49 miliona KM i manji je za 1,8 posto u odnosu na 24,94 miliona KM s kraja 2020. godine.
Prema podacima iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja, zaračunata bruto premija Croatia osiguranja na kraju juna ove godine iznosila je oko 22,13 miliona KM i za 1,76 miliona KM (+8,7%) je viša u odnosu na 20,37 miliona KM iz juna prošle godine. Pri tome su zarađene (prihodovane) premije smanjene za 3,3 posto, na 18,51 milion sa 19,13 miliona KM iz juna prošle godine.