Croatia osiguranju odobrena kupovina Central osiguranja i Testing centra u BiH

0
1016
Croatia osiguranje akvizicijom Central osiguranja želi preuzeti lidersku poziciju u BiH

Konkurencijsko vijeće BiH donijelo je rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini koja će kupovinom većinskog dioničkog udjela nastati stjecanjem kontrole Croatia osiguranje d.d. Zagreb nad Central osiguranjem d.d. Sarajevo.
Konkurencijsko vijeće je svojoj na web stranici objavilo da je odobrena koncentracija na tržištu usluga tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH, koja nastaje stjecanjem kontrole Croatia osiguranja d.d. Zagreb kupovinom većinskog udjela firme Testing centar d.o.o. Mostar.
Ugovori za kupovinu Central osiguranja i Testing grupe potpisani su krajem juna ove godine.