Ćužić: Rodna statistika doprinosi boljem položaju žena i muškaraca u BiH

0
310
Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH

Prema statističkim podacima, zadnjih godina, bilježi se napredak po pitanju rodne ravnopravnosti u većini oblasti – rekla je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH na promociji publikacije ‘Žene i muškarci u BiH’ koja je održana u okviru projekta ‘EU podrška za rodnu ravnopravnost’ koju finansira Evropska unija, a implementira UN Women u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH.
“Agencija za statistiku BiH u svakom novom izdanju publikacije nastoji prikupiti i objaviti i neke nove, dodatne podatke i unaprijediti i vizualni prikaz podataka. Tako smo prvi put u ovom izdanju publikacije Žene i muškarci u BiH objavili i podatke o postignuću u visokom obrazovanju gdje nam je prosjek u skladu sa EU prosjekom. To znači da je u 2020. godini u Bosni i Hercegovini za 10,8% više žena starosti od 30 do 34 godine završilo visoko obrazovanje (fakultete/akademije/univerzitete) u odnosu na muškarce. Drugi novi podatak je da se BiH nalazi na dnu ljestvice u Evropi po korištenju digitalnih vještina. Kod nas je u 2020. godini 20% žena i 29% muškaraca imalo osnovne ili više digitalne vještine, dok je prosjek 27 zemalja EU iznosio 54% za žene i 58% za muškarce“, kazala je Vesna Ćužić direktorica Agencije za statistiku BiH.
Osim podataka iz ekonomsko-socijalnih oblasti, Agencija za statistiku BiH je također prvi put u ovoj publikaciji objavila i neke od podataka iz oblasti demokracije i vladavine prava. Interesantan je na primjer podatak da je među članovima upravnih odbora sportskih saveza u BiH u 2020. godini bilo samo 5,6% žena. Nijedna žena nije bila predsjednica upravnog odbora sportskog saveza, dok je od 17 zamjenika predsjedavajućeg upravnog odbora bila samo jedna žena. Ovi podaci su bazirani na uzorku od deset najviše financiranih Olimpijskih sportova u BiH, a uključuju sljedeće sportske saveze: taekwondo, biciklizam, judo, atletika, tenis, boks, košarka, hokej na ledu, klizanje i odbojka.
Na osnovu ovih konkretnih podataka, istakla je Ćužić, kreatori politika u BiH mogu raditi analize, planirati i realizirati mjere za poboljšanja.
“U tom kontekstu, publikacija Žene i muškarci u BiH daje sažet prikaz ključnih podataka iz većine statističkih oblasti prikazanih prema spolu, koji se mogu uspoređivati sa stanjem u zemljama EU“, istakla je Ćužić.
Direktorica Agencije za statistiku BiH je napomenula da unapređenje rodne statistike zavisi i od podataka dobivenih iz izvještajnih jedinica. Određene institucije, koje su u statističkom smislu izvještajne jedinice Agencije za statistiku BiH, nisu u mogućnosti dostavljati sve relevantne pokazatelje razvrstane po spolu. Ali, naglašava da se i u tom segmentu prikupljanja podataka bilježi određeni napredak, tako da je sve više institucija koje prelaskom na elektronske evidencije i sustavnim vođenjem podataka, raspolažu i sa podacima iskazanim po spolu.