Da li smo spremni na hibridni način rada: 40% zaposlenih dalo bi otkaz na poslu

Stiče se utisak da su danas nestale granice između poslovnog i privatnog života, da šefovi očekuju da radnik radi od 7 ujutru, ali i da i u 7-8 sati uveče može da ga kontaktira

0
271
Zbog rada na daljinu radnici su se fizički udaljili, smanjena je i komunikacija unutar timova

Više od 40 posto zaposlenih širom svijeta spremno je da da otkaz na trenutnom poslu, jer su iscrpljeni, a nadređeni to ne vide jer prioritizuju visoku produktivnost.
Ovo se navodi u istraživanju koje je objavila kompanija Microsoft pod nazivom ‘Sljedeća velika promjena je hibridni način rada – da li smo spremni?’.
Izvještaj daje bolji uvid u sedam trendova hibridnog rada koje svaki biznis lider mora da poznaje s obzirom da ulazimo u novu eru poslovanja, i pokazuje da bi poslovni lideri trebalo da se odupru porivu da hibridni način rada vide kao uobičajeno poslovanje.
Kompanije naginju ka tome da i nakon pandemije ostave mogućnost rada na daljinu, što je dobro jer je istraživanje pokazalo da je to bitno za 73% zaposlenih i da je sve više oglasa za takve poslove. Samo na LinkedInu je broj oglasa za poslove koji uključuju rad na daljinu porastao pet puta.
Osim što su se radnici fizički udaljili, smanjena je i komunikacija unutar timova. Tačnije, krug saradnika se suzio. Podaci dobijeni putem aplikacija Teams i Outlook pokazuju da je smanjen broj poruka poslatih cijelim timovima, većim grupama ljudi i ljudima van posla, ali da je porastao broj poruka koje se fokusiraju na uži krug kolega. Ovakav trend mogao bi negativno da utiče na inovacije u poslovanju.
Israživanje je pokazalo i da je hibridni način rada omogućio kretanje radnika, te se može reći da je izvršena ‘decentralizacija’ radne snage. Sada više ne moraju da žive u mjestu gdje se nalazi firma za koju rade.
Izvještaj, koji je obuhvatio više od 31.000 osoba iz 31 zemlje i analizirao milijarde prikupljenih podataka o produktivnosti i radu kroz Microsoft 365 i LinkedIn, pokazao je da je ‘burnout’ (sindrom izgaranja zbog prevelikog stresa) zaposlenih globalno široko rasprostranjen. Čak 54% ispitanika je izjavilo da su pretrpani poslom, a 39% da su premoreni.
Situacija je najkritičnija za pripadnike generacije Z, kojoj pripadaju osobe stare između 18 i 25 godina, a istraživači pretpostavljaju da je razlog tome to što su oni na samom početku karijere i žive sami. Osim njih, probleme prijavljuju i žene, radnici na kritičnim radnim mjestima i novozaposleni.
“Biznis lideri su izgubili kontakt sa svojim zaposlenima. To pokazuje da je 61% njih reklo da napreduju, a samo 38% zaposlenih dijeli to mišljenje sa njima. Očigledno je da postoji raskorak o viđenju situacije”, izjavio je Džared Spataro, potpredsjednik Microsofta zadužen za Microsoft 365.
Istraživanje je pokazalo da je vrijeme provedeno na online sastancima skoro duplirano, sa tendencijom rasta, da sastanci traju 10 minuta duže, dok se nedjeljno čak 45% više vremena troši na čatovanje, od čega 42% van radnog vremena. O tome koliko je cjelokupna komunikacija prešla u digitalne okvire govori i podatak da je tokom februara 2021. godine poslato 40 milijardi više mejlova nego u istom periodu prošle godine.
“Stiče se utisak da su danas nestale granice između poslovnog i privatnog života, da šefovi očekuju da radnik radi od 7 ujutru, ali i da i u 7-8 sati uveče može da ga kontaktira”, izjavio je Spataro, prenosi BIZLife.
Rezultati istraživanja se mogu naći na Microsoftovom Worklab-u, digitalnoj publikaciji o budućnosti rada.