Đahid Muratbegović ponovo na čelu Igmana iz Konjica

0
805
Đahid Muratbegović imenovan za direktora Igmana iz Konjica

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici Nadzornom odboru Igmana d.d. Konjic dala prethodnu saglasnost za imenovanje članova Uprave ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.
U Upravu preduzeća Igman iz Konjica imenovani su Đahid Muratbegović (direktor), Asim Dželilović (izvršni direktor Proizvodno- tehničkog sektora), Miroslav Šain (izvršni direktor Sektora kontrole kvaliteta) i Armin Sarajlić (izvršni direktor Sektora marketinga, finansija, pravnih i općih poslova).