Đapo: Podrška preispitivanju izdavanja dozvola za mini hidroelektrane

0
560
Đapo: Ministarstvo podržava reviziju svih do sada izdatih saglasnosti za mini hidrocentrale

Federalno ministarstvo okoliša i turizma pozdravlja jučerašnji zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojim se Vlada FBiH zadužuje da analizira postojeće zakone u vezi sa izgradnjom mini hidoelektrana i da uputi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune zakona kojima će se zaštititi rijeke i okolina.
Ministrica okoliša i turizma Edita Đapo naglasila je da Ministarstvo podržava i zaključak kojim se traži i revizija svih do sada izdatih saglasnosti za mini hidrocentrale koje su izgrađene i onih koje su u fazi izgradnje.
Neophodno je, međutim, znati da je problem s kojim se suočava Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ali i Vlada FBiH, činjenica da gotovo sve saglasnosti za izgradnju mini hidroelektrana, poput prostorno-planskih dokumenata, koncesija i vodnih akata, koji su ključni elementi u postupku izdavanja dozvola za mini hidroelektrane (do 5 MW), daju niži nivoi vlasti, poput općina, gradova i kantona, a da se federalni nivo dovodi pred svršen čin.
Zbog toga predlažemo da Federalni parlament usvajanjem prostornog plana FBiH, koji trenutno ne postoji, ali i usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o koncesijama, sve postupke izdavanja prostorno-planskih dokumenata i koncesija prenese u nadležnost Parlamenta Federacije BiH.
Napominjemo da je neophodno i to da se u cjelosti ispoštuje Arhuska konvencija prema kojoj građani u svakoj, a posebno u ranoj fazi procesa, moraju biti informirani i uključeni u donošenje odluka koje se tiču zaštite životne sredine i zdravlja svih nas, a u konačnici i izdavanja svih dozvola za izgradnju mini hidroelektrana , saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Na sjednici održanoj 12. maja, na osnovu informacije i prijedloga Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada FBiH je usvojila informaciju u vezi s problemom planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana.