Delegacija Deutsche Bundesbank u posjeti Centralnoj banci BiH

0
92
Delegacija Deutsche Bundesbank boravila je u posjeti Centralnoj banci BiH

Međunarodna tehnička saradnja glavni je instrument razmjene znanja koji doprinosi pripremama za članstvo u Evropskoj uniji, jačanju koordinacije u BiH, regiji i EU, zaključeno je tokom bilateralnog sastanka zvaničnika Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) i visoke delegacije Deutsche Bundesbank (Njemačke savezne banke) koja je danas boravila u posjeti CBBiH.
Članovi Uprave CBBiH, viceguverneri Ernadina Bajrović, Marko Vidaković i Željko Marić, upoznali su delegaciju Bundesbank u sastavu Burkhard Balz, član Izvršnog odbora Bundesbank, Martin Dinkelborg, direktor Centra za međunarodni dijalogi Peter Spicka, koordinator za IPA projekte, o aktuelnostima u poslovanju CBBiH.
Uz zahvalnost na saradnji i podršci koju Deutsche Bundesbank pruža CBBiH istaknut je značaj jačanja partnerstva i međuinstitucionalnog dijaloga. U fokusu razgovara bila je implementacija Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka. U programu,osim CBBiH, učestvuju i entitetske agencije za bankarstvo.
Status BiH kao zemlje kandidata za članstvo u EU postavlja pred CBBiH nove izazove i zahtijeva jasan angažman i CBBiH i svih institucija u BiH, koje zajedno rade na jačanju institucionalnih kapaciteta CBBiH i finansijskog sistema u BiH, saopćeno je iz CBBiH.