DEP: BiH će do 2023. imati prosječnu stopu rasta od 3%

0
333
Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju 2023. realno porastao 0,7%

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o perspektivama za Bosnu i Hercegovinu 2021. – 2023. godine, u kojoj se navodi da će ključno uporište za ekonomska kretanja u BiH zavisiti od eksternog okruženja i razvoja situacije u vezi s pandemijom Covid-19.
Projekcije DEP-a govore da se u BiH očekuje postepeni oporavak ekonomskog rasta sa prosječnom stopom rasta BDP-a od oko 3% na godišnjem nivou.
Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom ovog perioda trebala predstavljati domaća tražnja, odnosno povećanje privatne potrošnje i investicija uz stabilno eksterno okruženje i podizanje konkurentnosti u zemlji, što bi pozitivno uticalo na spoljnotrgovinsku razmjenu sa svijetom.
Na sjednici je usvojena i Informacija DEP-a o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – februar 2021. godine u BiH.