DEP procjenjuje da bi inflacija u BiH u 2024. mogla iznositi 3,1%, a 2,2% u 2025.

Prema projekcijama DEP-a, u period 2023. - 2026. godine u BiH se može očekivati ekonomski rast s prosječnom stopom od oko 3% na godišnjem nivou

0
441
Indeks odjeljka Restorani i hoteli na mjesečnom nivou viši je za 0,7%

Prema projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), u periodu 2023. – 2026. godine u BiH se može očekivati ekonomski rast s prosječnom stopom od oko 3% na godišnjem nivou. Glavna poluga ovog rasta trebala bi biti domaća tražnja kroz povećanje privatne potrošnje i u manjoj mjeri investicija.
Kretanja u okviru industrijske proizvodnje u BiH će, pored ekonomskih trendova u okruženju, ovisiti i o provedbi reformskih mjera na unaprjeđenju poslovnog ambijenta. Pod uvjetom realiziranja eksternih i internih pretpostavki, projekcija DEP-a je da bi BiH u periodu 2023. – 2026. godine mogla ostvarivati prosječne godišnje stope rasta fizičkog obma industrijske proizvodnje od 2,2 do 4,8 posto.
U 2023. godini se očekuje rast broja uposlenih, ali po nešto sporijoj stopi u odnosu na prethodnu godinu (1,6%). Rast prosječne neto plate bi mogao iznositi oko 11% u odnosu na prethodnu godinu. Uz povoljniju poslovnu klimu, kako u BiH tako i u okruženju i zemljama EU, u periodu 2024. – 2026. godine očekuje se povećanje broja uposlenih za oko 1,7%.
Uzimajući u obzir kretanje cijena energenata i hrane na svjetskom tržištu i projekcije inflacije u EU te stabilne cijene komunalija u BiH, DEP procjenjuje da bi inflacija u BiH u 2024. godini mogla iznositi 3,1%, odnosno 2,2% u 2025. godini i 1,9% u 2026. godini.